ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/01/2012 ex-husband [en] การออกเสียงคำว่า ex-husband คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 puddles [en] การออกเสียงคำว่า puddles คะแนนโหวต 0 คะแนน