ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/01/2012 ex-husband [en] การออกเสียง : ex-husband 0 โหวต
16/01/2012 puddles [en] การออกเสียง : puddles 0 โหวต