ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/01/2012 Auckland [en] การออกเสียง : Auckland 2 โหวต
16/01/2012 check [en] การออกเสียง : check 0 โหวต
16/01/2012 kiwi [en] การออกเสียง : kiwi 7 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/01/2012 elementary [en] การออกเสียง : elementary 1 โหวต
16/01/2012 also [en] การออกเสียง : also 1 โหวต
16/01/2012 says [en] การออกเสียง : says 1 โหวต
16/01/2012 placebo [en] การออกเสียง : placebo 2 โหวต
16/01/2012 years [en] การออกเสียง : years 1 โหวต
16/01/2012 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียง : antidisestablishmentarianism 0 โหวต
16/01/2012 cigarette [en] การออกเสียง : cigarette 0 โหวต
16/01/2012 helicopter [en] การออกเสียง : helicopter 1 โหวต
16/01/2012 yes [en] การออกเสียง : yes 0 โหวต
16/01/2012 extraordinary [en] การออกเสียง : extraordinary 3 โหวต
16/01/2012 New York [en] การออกเสียง : New York 0 โหวต
16/01/2012 university [en] การออกเสียง : university 0 โหวต
16/01/2012 sexy [en] การออกเสียง : sexy 0 โหวต
16/01/2012 seducing [en] การออกเสียง : seducing 0 โหวต
16/01/2012 inconveniences [en] การออกเสียง : inconveniences 0 โหวต
16/01/2012 quoting [en] การออกเสียง : quoting 0 โหวต
16/01/2012 hairclips [en] การออกเสียง : hairclips 0 โหวต
16/01/2012 trichromatic [en] การออกเสียง : trichromatic 0 โหวต
16/01/2012 socialist [en] การออกเสียง : socialist 1 โหวต
16/01/2012 decadence [en] การออกเสียง : decadence 0 โหวต
16/01/2012 sociеty [en] การออกเสียง : sociеty 0 โหวต
16/01/2012 populated [en] การออกเสียง : populated 1 โหวต
16/01/2012 neocolonialism [en] การออกเสียง : neocolonialism 0 โหวต
16/01/2012 New Zealand [en] การออกเสียง : New Zealand 0 โหวต
16/01/2012 teddy bear [en] การออกเสียง : teddy bear 0 โหวต
16/01/2012 perfecting [en] การออกเสียง : perfecting 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/01/2012 monoxide [en] การออกเสียง : monoxide 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด