ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/01/2012 Auckland [en] การออกเสียงคำว่า Auckland คะแนนโหวต 2 คะแนน
16/01/2012 check [en] การออกเสียงคำว่า check คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 kiwi [en] การออกเสียงคำว่า kiwi คะแนนโหวต 7 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/01/2012 elementary [en] การออกเสียงคำว่า elementary คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 also [en] การออกเสียงคำว่า also คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/01/2012 says [en] การออกเสียงคำว่า says คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 placebo [en] การออกเสียงคำว่า placebo คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/01/2012 years [en] การออกเสียงคำว่า years คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 cigarette [en] การออกเสียงคำว่า cigarette คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 helicopter [en] การออกเสียงคำว่า helicopter คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/01/2012 yes [en] การออกเสียงคำว่า yes คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 extraordinary [en] การออกเสียงคำว่า extraordinary คะแนนโหวต 3 คะแนน
16/01/2012 New York [en] การออกเสียงคำว่า New York คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 university [en] การออกเสียงคำว่า university คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 sexy [en] การออกเสียงคำว่า sexy คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 seducing [en] การออกเสียงคำว่า seducing คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 inconveniences [en] การออกเสียงคำว่า inconveniences คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 quoting [en] การออกเสียงคำว่า quoting คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 hairclips [en] การออกเสียงคำว่า hairclips คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 trichromatic [en] การออกเสียงคำว่า trichromatic คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 socialist [en] การออกเสียงคำว่า socialist คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/01/2012 decadence [en] การออกเสียงคำว่า decadence คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 sociеty [en] การออกเสียงคำว่า sociеty คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 populated [en] การออกเสียงคำว่า populated คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/01/2012 neocolonialism [en] การออกเสียงคำว่า neocolonialism คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 New Zealand [en] การออกเสียงคำว่า New Zealand คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 teddy bear [en] การออกเสียงคำว่า teddy bear คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2012 perfecting [en] การออกเสียงคำว่า perfecting คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/01/2012 monoxide [en] การออกเสียงคำว่า monoxide คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด