ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/09/2008 Salvator Rosa [it] การออกเสียงคำว่า Salvator Rosa คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2008 Rosso Fiorentino [it] การออกเสียงคำว่า Rosso Fiorentino คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2008 Mattia Preti [it] การออกเสียงคำว่า Mattia Preti คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2008 Daniele da Volterra [it] การออกเสียงคำว่า Daniele da Volterra คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2008 Paolo Veronese [it] การออกเสียงคำว่า Paolo Veronese คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2008 Giovanni Leone [it] การออกเสียงคำว่า Giovanni Leone คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2008 Vittoria Colonna [it] การออกเสียงคำว่า Vittoria Colonna คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2008 Luigi Capuana [it] การออกเสียงคำว่า Luigi Capuana คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2008 Tommaso Campanella [it] การออกเสียงคำว่า Tommaso Campanella คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2008 Benedetto Croce [it] การออกเสียงคำว่า Benedetto Croce คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/09/2008 Cecco Angiolieri [it] การออกเสียงคำว่า Cecco Angiolieri คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2008 Ivan Cotroneo [it] การออกเสียงคำว่า Ivan Cotroneo คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2008 Enrico De Nicola [it] การออกเสียงคำว่า Enrico De Nicola คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/09/2008 Gabriele D'Annunzio [it] การออกเสียงคำว่า Gabriele D'Annunzio คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2008 Pietro Aretino [it] การออกเสียงคำว่า Pietro Aretino คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2008 Pietro Bembo [it] การออกเสียงคำว่า Pietro Bembo คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2008 Poggio Bracciolini [it] การออกเสียงคำว่า Poggio Bracciolini คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2008 Giacomo Debenedetti [it] การออกเสียงคำว่า Giacomo Debenedetti คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2008 Cascia [it] การออกเสียงคำว่า Cascia คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2008 glicerina [it] การออกเสียงคำว่า glicerina คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/09/2008 piccolo [it] การออกเสียงคำว่า piccolo คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2008 Camillo Boito [it] การออกเสียงคำว่า Camillo Boito คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2008 Umberto Boccioni [it] การออกเสียงคำว่า Umberto Boccioni คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2008 Luca Carlevarijs [it] การออกเสียงคำว่า Luca Carlevarijs คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2008 Jacopo Sannazaro [it] การออกเสียงคำว่า Jacopo Sannazaro คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2008 Andrea Camilleri [it] การออกเสียงคำว่า Andrea Camilleri คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2008 Aldo Busi [it] การออกเสียงคำว่า Aldo Busi คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2008 Enzo Siciliano [it] การออกเสียงคำว่า Enzo Siciliano คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2008 Carlo Bo [it] การออกเสียงคำว่า Carlo Bo คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2008 Giuseppe Ungaretti [it] การออกเสียงคำว่า Giuseppe Ungaretti คะแนนโหวต 0 คะแนน