ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/09/2008 Salvator Rosa [it] Salvator Rosa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2008 Rosso Fiorentino [it] Rosso Fiorentino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2008 Mattia Preti [it] Mattia Preti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2008 Daniele da Volterra [it] Daniele da Volterra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2008 Paolo Veronese [it] Paolo Veronese การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2008 Giovanni Leone [it] Giovanni Leone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2008 Vittoria Colonna [it] Vittoria Colonna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2008 Luigi Capuana [it] Luigi Capuana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2008 Tommaso Campanella [it] Tommaso Campanella การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2008 Benedetto Croce [it] Benedetto Croce การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/09/2008 Cecco Angiolieri [it] Cecco Angiolieri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2008 Ivan Cotroneo [it] Ivan Cotroneo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2008 Enrico De Nicola [it] Enrico De Nicola การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/09/2008 Gabriele D'Annunzio [it] Gabriele D'Annunzio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2008 Pietro Aretino [it] Pietro Aretino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2008 Pietro Bembo [it] Pietro Bembo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2008 Poggio Bracciolini [it] Poggio Bracciolini การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2008 Giacomo Debenedetti [it] Giacomo Debenedetti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2008 Cascia [it] Cascia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2008 glicerina [it] glicerina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/09/2008 piccolo [it] piccolo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2008 Camillo Boito [it] Camillo Boito การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2008 Umberto Boccioni [it] Umberto Boccioni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2008 Luca Carlevarijs [it] Luca Carlevarijs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2008 Jacopo Sannazaro [it] Jacopo Sannazaro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2008 Andrea Camilleri [it] Andrea Camilleri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2008 Aldo Busi [it] Aldo Busi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2008 Enzo Siciliano [it] Enzo Siciliano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2008 Carlo Bo [it] Carlo Bo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/08/2008 Giuseppe Ungaretti [it] Giuseppe Ungaretti การออกเสียง 0คะแนนโหวต