ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/02/2008 Johann Sebastian Bach [de] การออกเสียงคำว่า Johann Sebastian Bach คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2008 Beethoven [de] การออกเสียงคำว่า Beethoven คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/02/2008 Mozart [de] การออกเสียงคำว่า Mozart คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2008 Goethe [de] การออกเสียงคำว่า Goethe คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/02/2008 Schiller [de] การออกเสียงคำว่า Schiller คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2008 Heisenberg [de] การออกเสียงคำว่า Heisenberg คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2008 Joschka Fischer [de] การออกเสียงคำว่า Joschka Fischer คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2008 Arschloch [de] การออกเสียงคำว่า Arschloch คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/02/2008 Hamburg [de] การออกเสียงคำว่า Hamburg คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2008 Düsseldorf [de] การออกเสียงคำว่า Düsseldorf คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2008 Bremen [de] การออกเสียงคำว่า Bremen คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/02/2008 Garmisch-Partenkirchen [de] การออกเสียงคำว่า Garmisch-Partenkirchen คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2008 Freiburg [de] การออกเสียงคำว่า Freiburg คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/02/2008 Frankfurt [de] การออกเสียงคำว่า Frankfurt คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/02/2008 Leipzig [de] การออกเสียงคำว่า Leipzig คะแนนโหวต 3 คะแนน
18/02/2008 Aachen [de] การออกเสียงคำว่า Aachen คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2008 Kneipe [de] การออกเสียงคำว่า Kneipe คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2008 Hefeweizen [de] การออกเสียงคำว่า Hefeweizen คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2008 Altbier [de] การออกเสียงคำว่า Altbier คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2008 Weizenbier [de] การออกเสียงคำว่า Weizenbier คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/02/2008 bratwurst [de] การออกเสียงคำว่า bratwurst คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/02/2008 Currywurst [de] การออกเสียงคำว่า Currywurst คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/02/2008 Bockwurst [de] การออกเสียงคำว่า Bockwurst คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2008 sein [de] การออกเสียงคำว่า sein คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/02/2008 haben [de] การออกเสียงคำว่า haben คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/02/2008 werden [de] การออกเสียงคำว่า werden คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2008 können [de] การออกเสียงคำว่า können คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/02/2008 müssen [de] การออกเสียงคำว่า müssen คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/02/2008 wollen [de] การออกเสียงคำว่า wollen คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/02/2008 mögen [de] การออกเสียงคำว่า mögen คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด