ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/02/2008 Johann Sebastian Bach [de] Johann Sebastian Bach การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2008 Beethoven [de] Beethoven การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/02/2008 Mozart [de] Mozart การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2008 Goethe [de] Goethe การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/02/2008 Schiller [de] Schiller การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2008 Heisenberg [de] Heisenberg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2008 Joschka Fischer [de] Joschka Fischer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2008 Arschloch [de] Arschloch การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/02/2008 Hamburg [de] Hamburg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2008 Düsseldorf [de] Düsseldorf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2008 Bremen [de] Bremen การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/02/2008 Garmisch-Partenkirchen [de] Garmisch-Partenkirchen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2008 Freiburg [de] Freiburg การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/02/2008 Frankfurt [de] Frankfurt การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/02/2008 Leipzig [de] Leipzig การออกเสียง 3คะแนนโหวต
18/02/2008 Aachen [de] Aachen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2008 Kneipe [de] Kneipe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2008 Hefeweizen [de] Hefeweizen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2008 Altbier [de] Altbier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2008 Weizenbier [de] Weizenbier การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/02/2008 bratwurst [de] bratwurst การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/02/2008 Currywurst [de] Currywurst การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/02/2008 Bockwurst [de] Bockwurst การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2008 sein [de] sein การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/02/2008 haben [de] haben การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/02/2008 werden [de] werden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2008 können [de] können การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/02/2008 müssen [de] müssen การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/02/2008 wollen [de] wollen การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/02/2008 mögen [de] mögen การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด