ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/12/2010 audacioso [pt] การออกเสียง : audacioso 0 โหวต
16/12/2010 senhorio [pt] การออกเสียง : senhorio 0 โหวต
16/12/2010 arrogantes [pt] การออกเสียง : arrogantes 0 โหวต
16/12/2010 músicas [pt] การออกเสียง : músicas 0 โหวต
16/12/2010 Pico da Neblina [pt] การออกเสียง : Pico da Neblina 0 โหวต
07/12/2010 Itaipu [pt] การออกเสียง : Itaipu 0 โหวต
13/09/2010 páreo duro [pt] การออกเสียง : páreo duro 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 pastel [pt] การออกเสียง : pastel 1 โหวต
26/08/2010 Neandertal [pt] การออกเสียง : Neandertal 0 โหวต
26/08/2010 ginecologistas [pt] การออกเสียง : ginecologistas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 limpa-chaminés [pt] การออกเสียง : limpa-chaminés 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 catador [pt] การออกเสียง : catador 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 pedagogo [pt] การออกเสียง : pedagogo 1 โหวต
26/08/2010 catado [pt] การออกเสียง : catado 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 mestre de cerimônia [pt] การออกเสียง : mestre de cerimônia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 Botafogo [pt] การออกเสียง : Botafogo 1 โหวต
26/08/2010 caxinxada [pt] การออกเสียง : caxinxada 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 dublê [pt] การออกเสียง : dublê 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 João do Pulo [pt] การออกเสียง : João do Pulo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 Maurren Maggi [pt] การออกเสียง : Maurren Maggi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 caipirinha [pt] การออกเสียง : caipirinha 0 โหวต
26/08/2010 cachaça [pt] การออกเสียง : cachaça 1 โหวต
26/08/2010 Alagoas [pt] การออกเสียง : Alagoas 0 โหวต
26/08/2010 João [pt] การออกเสียง : João 0 โหวต
25/08/2010 Salvador [pt] การออกเสียง : Salvador 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/08/2010 Rio de Janeiro [pt] การออกเสียง : Rio de Janeiro 3 โหวต