ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/12/2010 audacioso [pt] การออกเสียงคำว่า audacioso คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2010 senhorio [pt] การออกเสียงคำว่า senhorio คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2010 arrogantes [pt] การออกเสียงคำว่า arrogantes คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2010 músicas [pt] การออกเสียงคำว่า músicas คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2010 Pico da Neblina [pt] การออกเสียงคำว่า Pico da Neblina คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/12/2010 Itaipu [pt] การออกเสียงคำว่า Itaipu คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2010 páreo duro [pt] การออกเสียงคำว่า páreo duro คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 pastel [pt] การออกเสียงคำว่า pastel คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/08/2010 Neandertal [pt] การออกเสียงคำว่า Neandertal คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2010 ginecologistas [pt] การออกเสียงคำว่า ginecologistas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 limpa-chaminés [pt] การออกเสียงคำว่า limpa-chaminés คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 catador [pt] การออกเสียงคำว่า catador คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 pedagogo [pt] การออกเสียงคำว่า pedagogo คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/08/2010 catado [pt] การออกเสียงคำว่า catado คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 mestre de cerimônia [pt] การออกเสียงคำว่า mestre de cerimônia คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 Botafogo [pt] การออกเสียงคำว่า Botafogo คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/08/2010 caxinxada [pt] การออกเสียงคำว่า caxinxada คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 dublê [pt] การออกเสียงคำว่า dublê คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 João do Pulo [pt] การออกเสียงคำว่า João do Pulo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 Maurren Maggi [pt] การออกเสียงคำว่า Maurren Maggi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 caipirinha [pt] การออกเสียงคำว่า caipirinha คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2010 cachaça [pt] การออกเสียงคำว่า cachaça คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2010 Alagoas [pt] การออกเสียงคำว่า Alagoas คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2010 João [pt] การออกเสียงคำว่า João คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/08/2010 Salvador [pt] การออกเสียงคำว่า Salvador คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/08/2010 Rio de Janeiro [pt] การออกเสียงคำว่า Rio de Janeiro คะแนนโหวต 3 คะแนน