ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/12/2010 audacioso [pt] audacioso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2010 senhorio [pt] senhorio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2010 arrogantes [pt] arrogantes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2010 músicas [pt] músicas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2010 Pico da Neblina [pt] Pico da Neblina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2010 Itaipu [pt] Itaipu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2010 páreo duro [pt] páreo duro การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/08/2010 pastel [pt] pastel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2010 Neandertal [pt] Neandertal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2010 ginecologistas [pt] ginecologistas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/08/2010 limpa-chaminés [pt] limpa-chaminés การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/08/2010 catador [pt] catador การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/08/2010 pedagogo [pt] pedagogo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/08/2010 catado [pt] catado การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/08/2010 mestre de cerimônia [pt] mestre de cerimônia การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/08/2010 Botafogo [pt] Botafogo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/08/2010 caxinxada [pt] caxinxada การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/08/2010 dublê [pt] dublê การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/08/2010 João do Pulo [pt] João do Pulo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/08/2010 Maurren Maggi [pt] Maurren Maggi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/08/2010 caipirinha [pt] caipirinha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2010 cachaça [pt] cachaça การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2010 Alagoas [pt] Alagoas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/08/2010 João [pt] João การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/08/2010 Salvador [pt] Salvador การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/08/2010 Rio de Janeiro [pt] Rio de Janeiro การออกเสียง 3คะแนนโหวต