ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/12/2010 audacioso [pt] การออกเสียงคำว่า audacioso 0 โหวต
16/12/2010 senhorio [pt] การออกเสียงคำว่า senhorio 0 โหวต
16/12/2010 arrogantes [pt] การออกเสียงคำว่า arrogantes 0 โหวต
16/12/2010 músicas [pt] การออกเสียงคำว่า músicas 0 โหวต
16/12/2010 Pico da Neblina [pt] การออกเสียงคำว่า Pico da Neblina 0 โหวต
07/12/2010 Itaipu [pt] การออกเสียงคำว่า Itaipu 0 โหวต
13/09/2010 páreo duro [pt] การออกเสียงคำว่า páreo duro 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 pastel [pt] การออกเสียงคำว่า pastel 1 โหวต
26/08/2010 Neandertal [pt] การออกเสียงคำว่า Neandertal 0 โหวต
26/08/2010 ginecologistas [pt] การออกเสียงคำว่า ginecologistas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 limpa-chaminés [pt] การออกเสียงคำว่า limpa-chaminés 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 catador [pt] การออกเสียงคำว่า catador 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 pedagogo [pt] การออกเสียงคำว่า pedagogo 1 โหวต
26/08/2010 catado [pt] การออกเสียงคำว่า catado 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 mestre de cerimônia [pt] การออกเสียงคำว่า mestre de cerimônia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 Botafogo [pt] การออกเสียงคำว่า Botafogo 1 โหวต
26/08/2010 caxinxada [pt] การออกเสียงคำว่า caxinxada 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 dublê [pt] การออกเสียงคำว่า dublê 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 João do Pulo [pt] การออกเสียงคำว่า João do Pulo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 Maurren Maggi [pt] การออกเสียงคำว่า Maurren Maggi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/08/2010 caipirinha [pt] การออกเสียงคำว่า caipirinha 0 โหวต
26/08/2010 cachaça [pt] การออกเสียงคำว่า cachaça 1 โหวต
26/08/2010 Alagoas [pt] การออกเสียงคำว่า Alagoas 0 โหวต
26/08/2010 João [pt] การออกเสียงคำว่า João 0 โหวต
25/08/2010 Salvador [pt] การออกเสียงคำว่า Salvador 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/08/2010 Rio de Janeiro [pt] การออกเสียงคำว่า Rio de Janeiro 3 โหวต