ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/03/2012 rogle [ca] การออกเสียงคำว่า rogle คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 sutge [ca] การออกเสียงคำว่า sutge คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 escaramussa [ca] การออกเสียงคำว่า escaramussa คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 escomesa [ca] การออกเสียงคำว่า escomesa คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 raier [ca] การออกเสียงคำว่า raier คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 Rai [ca] การออกเสียงคำว่า Rai คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 fogony [ca] การออกเสียงคำว่า fogony คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 escunçar [ca] การออกเสียงคำว่า escunçar คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/03/2012 torb [ca] การออกเสียงคำว่า torb คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2012 organitzats [ca] การออกเสียงคำว่า organitzats คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2012 nombroses [ca] การออกเสียงคำว่า nombroses คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2012 semidesintegració [ca] การออกเสียงคำว่า semidesintegració คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2012 menjadora [ca] การออกเสียงคำว่า menjadora คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2012 dades [ca] การออกเสียงคำว่า dades คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2012 freqüents [ca] การออกเสียงคำว่า freqüents คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2012 programa [ca] การออกเสียงคำว่า programa คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2012 centenars [ca] การออกเสียงคำว่า centenars คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2012 extreure [ca] การออกเสียงคำว่า extreure คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2012 s'analitzen [ca] การออกเสียงคำว่า s'analitzen คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2012 gruix [ca] การออกเสียงคำว่า gruix คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2012 mags [ca] การออกเสียงคำว่า mags คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2012 es guarden [ca] การออกเสียงคำว่า es guarden คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2012 estrafolari [ca] การออกเสียงคำว่า estrafolari คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2012 lletrejar [ca] การออกเสียงคำว่า lletrejar คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2012 maneres [ca] การออกเสียงคำว่า maneres คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2012 m'estic perdent [ca] การออกเสียงคำว่า m'estic perdent คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/02/2012 noms [ca] การออกเสียงคำว่า noms คะแนนโหวต 0 คะแนน