ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/03/2012 rogle [ca] rogle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 sutge [ca] sutge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 escaramussa [ca] escaramussa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 escomesa [ca] escomesa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 raier [ca] raier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 Rai [ca] Rai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 fogony [ca] fogony การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 escunçar [ca] escunçar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/03/2012 torb [ca] torb การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2012 organitzats [ca] organitzats การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2012 nombroses [ca] nombroses การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2012 semidesintegració [ca] semidesintegració การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2012 menjadora [ca] menjadora การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/02/2012 dades [ca] dades การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/02/2012 freqüents [ca] freqüents การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/02/2012 programa [ca] programa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/02/2012 centenars [ca] centenars การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/02/2012 extreure [ca] extreure การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/02/2012 s'analitzen [ca] s'analitzen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/02/2012 gruix [ca] gruix การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/02/2012 mags [ca] mags การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/02/2012 es guarden [ca] es guarden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/02/2012 estrafolari [ca] estrafolari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/02/2012 lletrejar [ca] lletrejar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/02/2012 maneres [ca] maneres การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/02/2012 m'estic perdent [ca] m'estic perdent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/02/2012 noms [ca] noms การออกเสียง 0คะแนนโหวต