ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/02/2010 inmovilizado [es] inmovilizado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/02/2010 analogía [es] analogía การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
09/02/2010 aconcharse [es] aconcharse การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2010 torturarse [es] torturarse การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2010 sobresaltarse [es] sobresaltarse การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2010 indiscutible [es] indiscutible การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2010 catalográficas [es] catalográficas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2010 fichas [es] fichas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2010 destacadas [es] destacadas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2010 repositorio [es] repositorio การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2010 recopilando [es] recopilando การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2010 radiofónicas [es] radiofónicas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2010 tendida [es] tendida การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2010 inconfesable [es] inconfesable การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2010 Piñera [es] Piñera การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2010 Las Montañas [es] Las Montañas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2010 San Martín de Sierra [es] San Martín de Sierra การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2010 Villaláez [es] Villaláez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2010 Santiago de Sierra [es] Santiago de Sierra การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2010 Villanueva [es] Villanueva การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2010 Figueras [es] Figueras การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2010 el Valle [es] el Valle การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด