ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/02/2010 inmovilizado [es] การออกเสียงคำว่า inmovilizado คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/02/2010 analogía [es] การออกเสียงคำว่า analogía คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/02/2010 aconcharse [es] การออกเสียงคำว่า aconcharse คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2010 torturarse [es] การออกเสียงคำว่า torturarse คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2010 sobresaltarse [es] การออกเสียงคำว่า sobresaltarse คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2010 indiscutible [es] การออกเสียงคำว่า indiscutible คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2010 catalográficas [es] การออกเสียงคำว่า catalográficas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2010 fichas [es] การออกเสียงคำว่า fichas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2010 destacadas [es] การออกเสียงคำว่า destacadas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2010 repositorio [es] การออกเสียงคำว่า repositorio คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2010 recopilando [es] การออกเสียงคำว่า recopilando คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2010 radiofónicas [es] การออกเสียงคำว่า radiofónicas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2010 tendida [es] การออกเสียงคำว่า tendida คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2010 inconfesable [es] การออกเสียงคำว่า inconfesable คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2010 Piñera [es] การออกเสียงคำว่า Piñera คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2010 Las Montañas [es] การออกเสียงคำว่า Las Montañas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2010 San Martín de Sierra [es] การออกเสียงคำว่า San Martín de Sierra คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2010 Villaláez [es] การออกเสียงคำว่า Villaláez คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2010 Santiago de Sierra [es] การออกเสียงคำว่า Santiago de Sierra คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2010 Villanueva [es] การออกเสียงคำว่า Villanueva คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2010 Figueras [es] การออกเสียงคำว่า Figueras คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2010 el Valle [es] การออกเสียงคำว่า el Valle คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด