ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/08/2010 marzo [es] การออกเสียง : marzo 1 โหวต
17/08/2010 febrero [es] การออกเสียง : febrero 0 โหวต
17/08/2010 enero [es] การออกเสียง : enero -1 โหวต
17/08/2010 pronunciar [es] การออกเสียง : pronunciar 0 โหวต
17/08/2010 domingo [es] การออกเสียง : domingo 0 โหวต
17/08/2010 sábado [es] การออกเสียง : sábado -1 โหวต
17/08/2010 viernes [es] การออกเสียง : viernes 0 โหวต
17/08/2010 jueves [es] การออกเสียง : jueves 0 โหวต
17/08/2010 miércoles [es] การออกเสียง : miércoles 0 โหวต
17/08/2010 martes [es] การออกเสียง : martes 0 โหวต
17/08/2010 lunes [es] การออกเสียง : lunes 0 โหวต
17/08/2010 mírame [es] การออกเสียง : mírame 0 โหวต
17/08/2010 piénsalo [es] การออกเสียง : piénsalo 0 โหวต
17/08/2010 helicóptero [es] การออกเสียง : helicóptero 1 โหวต
17/08/2010 anhelar [es] การออกเสียง : anhelar 1 โหวต
17/08/2010 septiembre [es] การออกเสียง : septiembre 0 โหวต
17/08/2010 verdad [es] การออกเสียง : verdad 0 โหวต
17/08/2010 variedad [es] การออกเสียง : variedad 1 โหวต
16/08/2010 música [es] การออกเสียง : música 0 โหวต
16/08/2010 inicio [es] การออกเสียง : inicio 0 โหวต
16/08/2010 carro [es] การออกเสียง : carro 0 โหวต
16/08/2010 vivir [es] การออกเสียง : vivir 0 โหวต
16/08/2010 muerte [es] การออกเสียง : muerte 0 โหวต
16/08/2010 morir [es] การออกเสียง : morir 1 โหวต
16/08/2010 doctor [es] การออกเสียง : doctor 2 โหวต
16/08/2010 institucionalización [es] การออกเสียง : institucionalización 0 โหวต