ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/09/2016 infructuoso [es] infructuoso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2016 en contestación a [es] en contestación a การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2016 revisara [es] revisara การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2016 blanqueo de capitales [es] blanqueo de capitales การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2016 cerrojo de seguridad [es] cerrojo de seguridad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2013 Juan Peregrino Anselmo [es] Juan Peregrino Anselmo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2013 Mario Evaristo [es] Mario Evaristo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2013 Luis Vargas Peña [es] Luis Vargas Peña การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2013 Victoriano Santos Iriarte [es] Victoriano Santos Iriarte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2013 amador [es] amador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/02/2013 Juan Carreño Sandoval [es] Juan Carreño Sandoval การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/08/2010 abdomen [es] abdomen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/08/2010 aguacate [es] aguacate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/08/2010 guanábana [es] guanábana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 África [es] África การออกเสียง -1คะแนนโหวต
17/08/2010 estrujar [es] estrujar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 añadir [es] añadir การออกเสียง -1คะแนนโหวต
17/08/2010 Jesús [es] Jesús การออกเสียง -1คะแนนโหวต
17/08/2010 vaca [es] vaca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 pájaro [es] pájaro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 gato [es] gato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 mujer [es] mujer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 hombre [es] hombre การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/08/2010 diciembre [es] diciembre การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/08/2010 Noviembre [es] Noviembre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 octubre [es] octubre การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/08/2010 agosto [es] agosto การออกเสียง 2คะแนนโหวต
17/08/2010 junio [es] junio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 Mayo [es] Mayo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2010 abril [es] abril การออกเสียง 0คะแนนโหวต