ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/09/2016 infructuoso [es] การออกเสียง : infructuoso 0 โหวต
30/09/2016 en contestación a [es] การออกเสียง : en contestación a 0 โหวต
30/09/2016 revisara [es] การออกเสียง : revisara 0 โหวต
30/09/2016 blanqueo de capitales [es] การออกเสียง : blanqueo de capitales 0 โหวต
30/09/2016 cerrojo de seguridad [es] การออกเสียง : cerrojo de seguridad 0 โหวต
26/02/2013 Juan Peregrino Anselmo [es] การออกเสียง : Juan Peregrino Anselmo 0 โหวต
26/02/2013 Mario Evaristo [es] การออกเสียง : Mario Evaristo 0 โหวต
26/02/2013 Luis Vargas Peña [es] การออกเสียง : Luis Vargas Peña 0 โหวต
26/02/2013 Victoriano Santos Iriarte [es] การออกเสียง : Victoriano Santos Iriarte 0 โหวต
26/02/2013 amador [es] การออกเสียง : amador 0 โหวต
26/02/2013 Juan Carreño Sandoval [es] การออกเสียง : Juan Carreño Sandoval 0 โหวต
18/08/2010 abdomen [es] การออกเสียง : abdomen 0 โหวต
18/08/2010 aguacate [es] การออกเสียง : aguacate 0 โหวต
18/08/2010 guanábana [es] การออกเสียง : guanábana 0 โหวต
17/08/2010 África [es] การออกเสียง : África -1 โหวต
17/08/2010 estrujar [es] การออกเสียง : estrujar 0 โหวต
17/08/2010 añadir [es] การออกเสียง : añadir -1 โหวต
17/08/2010 Jesús [es] การออกเสียง : Jesús -1 โหวต
17/08/2010 vaca [es] การออกเสียง : vaca 0 โหวต
17/08/2010 pájaro [es] การออกเสียง : pájaro 0 โหวต
17/08/2010 gato [es] การออกเสียง : gato 0 โหวต
17/08/2010 mujer [es] การออกเสียง : mujer -1 โหวต
17/08/2010 hombre [es] การออกเสียง : hombre 1 โหวต
17/08/2010 diciembre [es] การออกเสียง : diciembre 1 โหวต
17/08/2010 noviembre [es] การออกเสียง : noviembre 0 โหวต
17/08/2010 octubre [es] การออกเสียง : octubre 1 โหวต
17/08/2010 agosto [es] การออกเสียง : agosto 2 โหวต
17/08/2010 junio [es] การออกเสียง : junio 0 โหวต
17/08/2010 mayo [es] การออกเสียง : mayo 0 โหวต
17/08/2010 abril [es] การออกเสียง : abril 0 โหวต