ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/09/2016 infructuoso [es] การออกเสียงคำว่า infructuoso คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2016 en contestación a [es] การออกเสียงคำว่า en contestación a คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2016 revisara [es] การออกเสียงคำว่า revisara คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2016 blanqueo de capitales [es] การออกเสียงคำว่า blanqueo de capitales คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2016 cerrojo de seguridad [es] การออกเสียงคำว่า cerrojo de seguridad คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2013 Juan Peregrino Anselmo [es] การออกเสียงคำว่า Juan Peregrino Anselmo คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2013 Mario Evaristo [es] การออกเสียงคำว่า Mario Evaristo คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2013 Luis Vargas Peña [es] การออกเสียงคำว่า Luis Vargas Peña คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2013 Victoriano Santos Iriarte [es] การออกเสียงคำว่า Victoriano Santos Iriarte คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2013 amador [es] การออกเสียงคำว่า amador คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/02/2013 Juan Carreño Sandoval [es] การออกเสียงคำว่า Juan Carreño Sandoval คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/08/2010 abdomen [es] การออกเสียงคำว่า abdomen คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/08/2010 aguacate [es] การออกเสียงคำว่า aguacate คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/08/2010 guanábana [es] การออกเสียงคำว่า guanábana คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 África [es] การออกเสียงคำว่า África คะแนนโหวต -1 คะแนน
17/08/2010 estrujar [es] การออกเสียงคำว่า estrujar คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 añadir [es] การออกเสียงคำว่า añadir คะแนนโหวต -1 คะแนน
17/08/2010 Jesús [es] การออกเสียงคำว่า Jesús คะแนนโหวต -1 คะแนน
17/08/2010 vaca [es] การออกเสียงคำว่า vaca คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 pájaro [es] การออกเสียงคำว่า pájaro คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 gato [es] การออกเสียงคำว่า gato คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 mujer [es] การออกเสียงคำว่า mujer คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 hombre [es] การออกเสียงคำว่า hombre คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/08/2010 diciembre [es] การออกเสียงคำว่า diciembre คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/08/2010 noviembre [es] การออกเสียงคำว่า noviembre คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 octubre [es] การออกเสียงคำว่า octubre คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/08/2010 agosto [es] การออกเสียงคำว่า agosto คะแนนโหวต 2 คะแนน
17/08/2010 junio [es] การออกเสียงคำว่า junio คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 mayo [es] การออกเสียงคำว่า mayo คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2010 abril [es] การออกเสียงคำว่า abril คะแนนโหวต 0 คะแนน