ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/09/2009 luopua [fi] การออกเสียง : luopua 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 sujua [fi] การออกเสียง : sujua 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 kertyä [fi] การออกเสียง : kertyä 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 loppua [fi] การออกเสียง : loppua 0 โหวต
09/09/2009 toteutua [fi] การออกเสียง : toteutua 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 painottaa [fi] การออกเสียง : painottaa 0 โหวต
09/09/2009 juhlia [fi] การออกเสียง : juhlia 0 โหวต
09/09/2009 kokoontua [fi] การออกเสียง : kokoontua 0 โหวต
09/09/2009 vähetä [fi] การออกเสียง : vähetä 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 hyödyntää [fi] การออกเสียง : hyödyntää 0 โหวต
09/09/2009 kommentoida [fi] การออกเสียง : kommentoida 0 โหวต
09/09/2009 käynnistyä [fi] การออกเสียง : käynnistyä 0 โหวต
09/09/2009 varautua [fi] การออกเสียง : varautua 0 โหวต
09/09/2009 palaa [fi] การออกเสียง : palaa 0 โหวต
09/09/2009 parata [fi] การออกเสียง : parata 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 palkata [fi] การออกเสียง : palkata 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 loistaa [fi] การออกเสียง : loistaa 0 โหวต
09/09/2009 koostua [fi] การออกเสียง : koostua 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 pärjätä [fi] การออกเสียง : pärjätä 0 โหวต
09/09/2009 kiistää [fi] การออกเสียง : kiistää 0 โหวต
09/09/2009 luonnehtia [fi] การออกเสียง : luonnehtia 0 โหวต
09/09/2009 nimetä [fi] การออกเสียง : nimetä 0 โหวต
09/09/2009 työllistää [fi] การออกเสียง : työllistää 0 โหวต
09/09/2009 yltää [fi] การออกเสียง : yltää 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 kehua [fi] การออกเสียง : kehua 0 โหวต
09/09/2009 kaavailla [fi] การออกเสียง : kaavailla 0 โหวต
09/09/2009 päteä [fi] การออกเสียง : päteä 0 โหวต
09/09/2009 ratketa [fi] การออกเสียง : ratketa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 jännittää [fi] การออกเสียง : jännittää 0 โหวต
09/09/2009 menehtyä [fi] การออกเสียง : menehtyä 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด