ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/09/2009 luopua [fi] การออกเสียงคำว่า luopua คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 sujua [fi] การออกเสียงคำว่า sujua คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 kertyä [fi] การออกเสียงคำว่า kertyä คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 loppua [fi] การออกเสียงคำว่า loppua คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 toteutua [fi] การออกเสียงคำว่า toteutua คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 painottaa [fi] การออกเสียงคำว่า painottaa คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 juhlia [fi] การออกเสียงคำว่า juhlia คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 kokoontua [fi] การออกเสียงคำว่า kokoontua คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 vähetä [fi] การออกเสียงคำว่า vähetä คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 hyödyntää [fi] การออกเสียงคำว่า hyödyntää คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 kommentoida [fi] การออกเสียงคำว่า kommentoida คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 käynnistyä [fi] การออกเสียงคำว่า käynnistyä คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 varautua [fi] การออกเสียงคำว่า varautua คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 palaa [fi] การออกเสียงคำว่า palaa คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 parata [fi] การออกเสียงคำว่า parata คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 palkata [fi] การออกเสียงคำว่า palkata คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 loistaa [fi] การออกเสียงคำว่า loistaa คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 koostua [fi] การออกเสียงคำว่า koostua คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 pärjätä [fi] การออกเสียงคำว่า pärjätä คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 kiistää [fi] การออกเสียงคำว่า kiistää คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 luonnehtia [fi] การออกเสียงคำว่า luonnehtia คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 nimetä [fi] การออกเสียงคำว่า nimetä คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 työllistää [fi] การออกเสียงคำว่า työllistää คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 yltää [fi] การออกเสียงคำว่า yltää คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 kehua [fi] การออกเสียงคำว่า kehua คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 kaavailla [fi] การออกเสียงคำว่า kaavailla คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 päteä [fi] การออกเสียงคำว่า päteä คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 ratketa [fi] การออกเสียงคำว่า ratketa คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/09/2009 jännittää [fi] การออกเสียงคำว่า jännittää คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/09/2009 menehtyä [fi] การออกเสียงคำว่า menehtyä คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด