ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/07/2008 seatbelt [en] การออกเสียงคำว่า seatbelt คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2008 Daryl [en] การออกเสียงคำว่า Daryl คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด