ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/08/2015 kokosolja [sv] การออกเสียงคำว่า kokosolja คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2015 osammanhängande [sv] การออกเสียงคำว่า osammanhängande คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2015 oförberedd [sv] การออกเสียงคำว่า oförberedd คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2015 svärja [sv] การออกเสียงคำว่า svärja คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/08/2015 djurskötare [sv] การออกเสียงคำว่า djurskötare คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/08/2015 barnbarnsbarn [sv] การออกเสียงคำว่า barnbarnsbarn คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/08/2015 pösig [sv] การออกเสียงคำว่า pösig คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/08/2015 gnola [sv] การออกเสียงคำว่า gnola คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/08/2015 Kenta [sv] การออกเสียงคำว่า Kenta คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/08/2015 pastan [sv] การออกเสียงคำว่า pastan คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/08/2015 ungdomsgäng [sv] การออกเสียงคำว่า ungdomsgäng คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/08/2015 plånböcker [sv] การออกเสียงคำว่า plånböcker คะแนนโหวต 1 คะแนน
12/08/2015 Eklöf [sv] การออกเสียงคำว่า Eklöf คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2015 spårhund [sv] การออกเสียงคำว่า spårhund คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2015 Malmsjön [sv] การออกเสียงคำว่า Malmsjön คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2015 Internetleverantör [sv] การออกเสียงคำว่า Internetleverantör คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2015 på nätet [sv] การออกเสียงคำว่า på nätet คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2015 joystick [sv] การออกเสียงคำว่า joystick คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2015 simulator [sv] การออกเสียงคำว่า simulator คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2015 simuleringsspel [sv] การออกเสียงคำว่า simuleringsspel คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2015 äventyrsspel [sv] การออกเสียงคำว่า äventyrsspel คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2015 Jan Lundgren [sv] การออกเสียงคำว่า Jan Lundgren คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2015 uppsjungning [sv] การออกเสียงคำว่า uppsjungning คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/08/2015 lädersko [sv] การออกเสียงคำว่า lädersko คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2015 Lingmerth [sv] การออกเสียงคำว่า Lingmerth คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2015 målarfärg [sv] การออกเสียงคำว่า målarfärg คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2015 yard [sv] การออกเสียงคำว่า yard คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2015 yppandeförbud [sv] การออกเสียงคำว่า yppandeförbud คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2015 yrkesaktiv [sv] การออกเสียงคำว่า yrkesaktiv คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2015 yrkesarbetare [sv] การออกเสียงคำว่า yrkesarbetare คะแนนโหวต 0 คะแนน