ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/05/2013 Weorth [en] การออกเสียงคำว่า Weorth คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2013 Castiel [en] การออกเสียงคำว่า Castiel คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/05/2013 Rachel Polonsky [en] การออกเสียงคำว่า Rachel Polonsky คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 espagnolette [en] การออกเสียงคำว่า espagnolette คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 legilimency [en] การออกเสียงคำว่า legilimency คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2011 high-fat [en] การออกเสียงคำว่า high-fat คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/11/2010 Eric Schmidt [en] การออกเสียงคำว่า Eric Schmidt คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/11/2010 scud [en] การออกเสียงคำว่า scud คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/11/2010 sandhopper [en] การออกเสียงคำว่า sandhopper คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/11/2010 landhopper [en] การออกเสียงคำว่า landhopper คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2010 Ethelberta [en] การออกเสียงคำว่า Ethelberta คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2010 Cairo (New York) [en] การออกเสียงคำว่า Cairo (New York) คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2010 Brigitte Foster-Hylton [en] การออกเสียงคำว่า Brigitte Foster-Hylton คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/09/2010 Conshelf [en] การออกเสียงคำว่า Conshelf คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/09/2010 Kinect [en] การออกเสียงคำว่า Kinect คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/09/2010 Mardrea Hyman [en] การออกเสียงคำว่า Mardrea Hyman คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/09/2010 Cochrane Theatre [en] การออกเสียงคำว่า Cochrane Theatre คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/09/2010 Samuel Finley Breese Morse [en] การออกเสียงคำว่า Samuel Finley Breese Morse คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/09/2010 Pishon [en] การออกเสียงคำว่า Pishon คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/09/2010 Themed [en] การออกเสียงคำว่า Themed คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/09/2010 Rollo Weeks [en] การออกเสียงคำว่า Rollo Weeks คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/09/2010 Madison Marsh [en] การออกเสียงคำว่า Madison Marsh คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/09/2010 celluloid [en] การออกเสียงคำว่า celluloid คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/09/2010 ratios [en] การออกเสียงคำว่า ratios คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/09/2010 supervenience [en] การออกเสียงคำว่า supervenience คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/09/2010 hilltop [en] การออกเสียงคำว่า hilltop คะแนนโหวต 0 คะแนน