ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/02/2009 aiuto [it] การออกเสียงคำว่า aiuto คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 pentola [it] การออกเสียงคำว่า pentola คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 affitto [it] การออกเสียงคำว่า affitto คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 appartamento [it] การออกเสียงคำว่า appartamento คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 frigorifero [it] การออกเสียงคำว่า frigorifero คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 parmigiana di melanzane [it] การออกเสียงคำว่า parmigiana di melanzane คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 polpettone [it] การออกเสียงคำว่า polpettone คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 bistecca [it] การออกเสียงคำว่า bistecca คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 temporale [it] การออกเสียงคำว่า temporale คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 gelato [it] การออกเสียงคำว่า gelato คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 cozze [it] การออกเสียงคำว่า cozze คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 peperoncino piccante [it] การออกเสียงคำว่า peperoncino piccante คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 parola [it] การออกเสียงคำว่า parola คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/02/2009 ci vediamo [it] การออกเสียงคำว่า ci vediamo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 grazie di tutto [it] การออกเสียงคำว่า grazie di tutto คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 piaciuto [it] การออกเสียงคำว่า piaciuto คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 pranzo [it] การออกเสียงคำว่า pranzo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 colazione [it] การออกเสียงคำว่า colazione คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/02/2009 verdura [it] การออกเสียงคำว่า verdura คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 frutta [it] การออกเสียงคำว่า frutta คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 vino [it] การออกเสียงคำว่า vino คะแนนโหวต 2 คะแนน
17/02/2009 olio d'oliva [it] การออกเสียงคำว่า olio d'oliva คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 buonissimo [it] การออกเสียงคำว่า buonissimo คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 stasera [it] การออกเสียงคำว่า stasera คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 bellissimo [it] การออกเสียงคำว่า bellissimo คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 errore [it] การออกเสียงคำว่า errore คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 significato [it] การออกเสียงคำว่า significato คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 pronuncia [it] การออกเสียงคำว่า pronuncia คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 piazza [it] การออกเสียงคำว่า piazza คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 ristorante [it] การออกเสียงคำว่า ristorante คะแนนโหวต 0 คะแนน