ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/02/2009 aiuto [it] aiuto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 pentola [it] pentola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 affitto [it] affitto การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2009 appartamento [it] appartamento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 frigorifero [it] frigorifero การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2009 parmigiana di melanzane [it] parmigiana di melanzane การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 polpettone [it] polpettone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 bistecca [it] bistecca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 temporale [it] temporale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 gelato [it] gelato การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2009 cozze [it] cozze การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 peperoncino piccante [it] peperoncino piccante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 parola [it] parola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 ci vediamo [it] ci vediamo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2009 grazie di tutto [it] grazie di tutto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 piaciuto [it] piaciuto การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2009 pranzo [it] pranzo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2009 colazione [it] colazione การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/02/2009 verdura [it] verdura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 frutta [it] frutta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 vino [it] vino การออกเสียง 2คะแนนโหวต
17/02/2009 olio d'oliva [it] olio d'oliva การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 buonissimo [it] buonissimo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 stasera [it] stasera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 bellissimo [it] bellissimo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 errore [it] errore การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2009 significato [it] significato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 pronuncia [it] pronuncia การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2009 piazza [it] piazza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 ristorante [it] ristorante การออกเสียง 0คะแนนโหวต