ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/02/2009 mandarini [it] mandarini การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 limone [it] limone การออกเสียง 2คะแนนโหวต
17/02/2009 fragoline [it] fragoline การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 castagne [it] castagne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 arachidi [it] arachidi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 anguria [it] anguria การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2009 albicocca [it] albicocca การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2009 scaloppina [it] scaloppina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 salame [it] salame การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 salsiccia [it] salsiccia การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2009 petto [it] petto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 coscia [it] coscia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 agnello [it] agnello การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2009 uva passa [it] uva passa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 surgelati [it] surgelati การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 succo di frutta [it] succo di frutta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 spezie [it] spezie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 pane integrale [it] pane integrale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 noce moscata [it] noce moscata การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 marmellata [it] marmellata การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2009 margarina [it] margarina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 maionese [it] maionese การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 fichi secchi [it] fichi secchi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 caramella [it] caramella การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 cannella [it] cannella การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 birra [it] birra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 aranciata [it] aranciata การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2009 acqua minerale [it] acqua minerale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 aceto [it] aceto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 profumo [it] profumo การออกเสียง 0คะแนนโหวต