ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/02/2009 mandarini [it] การออกเสียงคำว่า mandarini คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 limone [it] การออกเสียงคำว่า limone คะแนนโหวต 2 คะแนน
17/02/2009 fragoline [it] การออกเสียงคำว่า fragoline คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 castagne [it] การออกเสียงคำว่า castagne คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 arachidi [it] การออกเสียงคำว่า arachidi คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 anguria [it] การออกเสียงคำว่า anguria คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 albicocca [it] การออกเสียงคำว่า albicocca คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 scaloppina [it] การออกเสียงคำว่า scaloppina คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 salame [it] การออกเสียงคำว่า salame คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 salsiccia [it] การออกเสียงคำว่า salsiccia คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 petto [it] การออกเสียงคำว่า petto คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 coscia [it] การออกเสียงคำว่า coscia คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 agnello [it] การออกเสียงคำว่า agnello คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 uva passa [it] การออกเสียงคำว่า uva passa คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 surgelati [it] การออกเสียงคำว่า surgelati คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 succo di frutta [it] การออกเสียงคำว่า succo di frutta คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 spezie [it] การออกเสียงคำว่า spezie คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 pane integrale [it] การออกเสียงคำว่า pane integrale คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 noce moscata [it] การออกเสียงคำว่า noce moscata คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 marmellata [it] การออกเสียงคำว่า marmellata คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 margarina [it] การออกเสียงคำว่า margarina คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 maionese [it] การออกเสียงคำว่า maionese คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 fichi secchi [it] การออกเสียงคำว่า fichi secchi คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 caramella [it] การออกเสียงคำว่า caramella คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 cannella [it] การออกเสียงคำว่า cannella คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 birra [it] การออกเสียงคำว่า birra คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 aranciata [it] การออกเสียงคำว่า aranciata คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 acqua minerale [it] การออกเสียงคำว่า acqua minerale คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 aceto [it] การออกเสียงคำว่า aceto คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 profumo [it] การออกเสียงคำว่า profumo คะแนนโหวต 0 คะแนน