ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/02/2009 vino della casa [it] vino della casa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 spumante [it] spumante การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2009 spremuta d'arancia [it] spremuta d'arancia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 latte intero [it] latte intero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 latte scremato [it] latte scremato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 grappa [it] grappa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 caffè freddo [it] caffè freddo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 caffè espresso [it] caffè espresso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 caffè decaffeinato [it] caffè decaffeinato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 birra scura [it] birra scura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 birra chiara [it] birra chiara การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 birra alla spina [it] birra alla spina การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2009 aperitivo [it] aperitivo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/02/2009 analcolico [it] analcolico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 alcolico [it] alcolico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 acqua gassata [it] acqua gassata การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 acqua naturale [it] acqua naturale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 tonno in scatola [it] tonno in scatola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 sogliola [it] sogliola การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2009 sgombro [it] sgombro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 scampi [it] scampi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 sardina [it] sardina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 sardine [it] sardine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 salmone marinato [it] salmone marinato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 salmone affumicato [it] salmone affumicato การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2009 polpo [it] polpo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 ostrica [it] ostrica การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/02/2009 merluzzo [it] merluzzo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 granchio [it] granchio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2009 gamberetti [it] gamberetti การออกเสียง 0คะแนนโหวต