ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/02/2009 vino della casa [it] การออกเสียง : vino della casa 0 โหวต
17/02/2009 spumante [it] การออกเสียง : spumante 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 spremuta d'arancia [it] การออกเสียง : spremuta d'arancia 0 โหวต
17/02/2009 latte intero [it] การออกเสียง : latte intero 0 โหวต
17/02/2009 latte scremato [it] การออกเสียง : latte scremato 0 โหวต
17/02/2009 grappa [it] การออกเสียง : grappa 0 โหวต
17/02/2009 caffè freddo [it] การออกเสียง : caffè freddo 0 โหวต
17/02/2009 caffè espresso [it] การออกเสียง : caffè espresso 0 โหวต
17/02/2009 caffè decaffeinato [it] การออกเสียง : caffè decaffeinato 0 โหวต
17/02/2009 birra scura [it] การออกเสียง : birra scura 0 โหวต
17/02/2009 birra chiara [it] การออกเสียง : birra chiara 0 โหวต
17/02/2009 birra alla spina [it] การออกเสียง : birra alla spina 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 aperitivo [it] การออกเสียง : aperitivo 1 โหวต
17/02/2009 analcolico [it] การออกเสียง : analcolico 0 โหวต
17/02/2009 alcolico [it] การออกเสียง : alcolico 0 โหวต
17/02/2009 acqua gassata [it] การออกเสียง : acqua gassata 0 โหวต
17/02/2009 acqua naturale [it] การออกเสียง : acqua naturale 0 โหวต
17/02/2009 tonno in scatola [it] การออกเสียง : tonno in scatola 0 โหวต
17/02/2009 sogliola [it] การออกเสียง : sogliola 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 sgombro [it] การออกเสียง : sgombro 0 โหวต
17/02/2009 scampi [it] การออกเสียง : scampi 0 โหวต
17/02/2009 sardina [it] การออกเสียง : sardina 0 โหวต
17/02/2009 sardine [it] การออกเสียง : sardine 0 โหวต
17/02/2009 salmone marinato [it] การออกเสียง : salmone marinato 0 โหวต
17/02/2009 salmone affumicato [it] การออกเสียง : salmone affumicato 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 polpo [it] การออกเสียง : polpo 0 โหวต
17/02/2009 ostrica [it] การออกเสียง : ostrica 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 merluzzo [it] การออกเสียง : merluzzo 0 โหวต
17/02/2009 granchio [it] การออกเสียง : granchio 0 โหวต
17/02/2009 gamberetti [it] การออกเสียง : gamberetti 0 โหวต