ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/02/2009 vino della casa [it] การออกเสียงคำว่า vino della casa คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 spumante [it] การออกเสียงคำว่า spumante คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 spremuta d'arancia [it] การออกเสียงคำว่า spremuta d'arancia คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 latte intero [it] การออกเสียงคำว่า latte intero คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 latte scremato [it] การออกเสียงคำว่า latte scremato คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 grappa [it] การออกเสียงคำว่า grappa คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 caffè freddo [it] การออกเสียงคำว่า caffè freddo คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 caffè espresso [it] การออกเสียงคำว่า caffè espresso คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 caffè decaffeinato [it] การออกเสียงคำว่า caffè decaffeinato คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 birra scura [it] การออกเสียงคำว่า birra scura คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 birra chiara [it] การออกเสียงคำว่า birra chiara คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 birra alla spina [it] การออกเสียงคำว่า birra alla spina คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 aperitivo [it] การออกเสียงคำว่า aperitivo คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/02/2009 analcolico [it] การออกเสียงคำว่า analcolico คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 alcolico [it] การออกเสียงคำว่า alcolico คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 acqua gassata [it] การออกเสียงคำว่า acqua gassata คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 acqua naturale [it] การออกเสียงคำว่า acqua naturale คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 tonno in scatola [it] การออกเสียงคำว่า tonno in scatola คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 sogliola [it] การออกเสียงคำว่า sogliola คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 sgombro [it] การออกเสียงคำว่า sgombro คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 scampi [it] การออกเสียงคำว่า scampi คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 sardina [it] การออกเสียงคำว่า sardina คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 sardine [it] การออกเสียงคำว่า sardine คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 salmone marinato [it] การออกเสียงคำว่า salmone marinato คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 salmone affumicato [it] การออกเสียงคำว่า salmone affumicato คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 polpo [it] การออกเสียงคำว่า polpo คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 ostrica [it] การออกเสียงคำว่า ostrica คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/02/2009 merluzzo [it] การออกเสียงคำว่า merluzzo คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 granchio [it] การออกเสียงคำว่า granchio คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2009 gamberetti [it] การออกเสียงคำว่า gamberetti คะแนนโหวต 0 คะแนน