ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/02/2010 villégiature [fr] การออกเสียงคำว่า villégiature คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2010 canasson [fr] การออกเสียงคำว่า canasson คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 ascenseur pour l'échafaud [fr] การออกเสียงคำว่า ascenseur pour l'échafaud คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 la Guadeloupe [fr] การออกเสียงคำว่า la Guadeloupe คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 La Guyane [fr] การออกเสียงคำว่า La Guyane คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 aventure [fr] การออกเสียงคำว่า aventure คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/07/2009 fusion [fr] การออกเสียงคำว่า fusion คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 Ethnologie [fr] การออกเสียงคำว่า Ethnologie คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 l'anthropomorphisme [fr] การออกเสียงคำว่า l'anthropomorphisme คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 la convivialité [fr] การออกเสียงคำว่า la convivialité คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 objection de conscience [fr] การออกเสียงคำว่า objection de conscience คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 obstruction [fr] การออกเสียงคำว่า obstruction คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 ramification [fr] การออกเสียงคำว่า ramification คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 l'empire romain [fr] การออกเสียงคำว่า l'empire romain คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 circonstances [fr] การออกเสียงคำว่า circonstances คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 piste cyclable [fr] การออกเสียงคำว่า piste cyclable คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 nadar [fr] การออกเสียงคำว่า nadar คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 Magendie [fr] การออกเสียงคำว่า Magendie คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 Choucan-en-Brocéliande [fr] การออกเสียงคำว่า Choucan-en-Brocéliande คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 maconnais [fr] การออกเสียงคำว่า maconnais คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 circonstance [fr] การออกเสียงคำว่า circonstance คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 organisation [fr] การออกเสียงคำว่า organisation คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 un plan machiavélique [fr] การออกเสียงคำว่า un plan machiavélique คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 condiment [fr] การออกเสียงคำว่า condiment คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/07/2009 volaille [fr] การออกเสียงคำว่า volaille คะแนนโหวต -1 คะแนน
07/07/2009 grandes écoles [fr] การออกเสียงคำว่า grandes écoles คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/05/2009 le mazout [fr] การออกเสียงคำว่า le mazout คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/05/2009 le mois d'août [fr] การออกเสียงคำว่า le mois d'août คะแนนโหวต -1 คะแนน
31/05/2009 L'accent aigu [fr] การออกเสียงคำว่า L'accent aigu คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/05/2009 comportement [fr] การออกเสียงคำว่า comportement คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด