ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/02/2010 villégiature [fr] การออกเสียง : villégiature 0 โหวต
25/02/2010 canasson [fr] การออกเสียง : canasson 0 โหวต
07/07/2009 ascenseur pour l'échafaud [fr] การออกเสียง : ascenseur pour l'échafaud 0 โหวต
07/07/2009 la Guadeloupe [fr] การออกเสียง : la Guadeloupe 0 โหวต
07/07/2009 La Guyane [fr] การออกเสียง : La Guyane 0 โหวต
07/07/2009 aventure [fr] การออกเสียง : aventure 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/07/2009 fusion [fr] การออกเสียง : fusion 0 โหวต
07/07/2009 Ethnologie [fr] การออกเสียง : Ethnologie 0 โหวต
07/07/2009 l'anthropomorphisme [fr] การออกเสียง : l'anthropomorphisme 0 โหวต
07/07/2009 la convivialité [fr] การออกเสียง : la convivialité 0 โหวต
07/07/2009 objection de conscience [fr] การออกเสียง : objection de conscience 0 โหวต
07/07/2009 obstruction [fr] การออกเสียง : obstruction 0 โหวต
07/07/2009 ramification [fr] การออกเสียง : ramification 0 โหวต
07/07/2009 l'empire romain [fr] การออกเสียง : l'empire romain 0 โหวต
07/07/2009 circonstances [fr] การออกเสียง : circonstances 0 โหวต
07/07/2009 piste cyclable [fr] การออกเสียง : piste cyclable 0 โหวต
07/07/2009 nadar [fr] การออกเสียง : nadar 0 โหวต
07/07/2009 Magendie [fr] การออกเสียง : Magendie 0 โหวต
07/07/2009 Choucan-en-Brocéliande [fr] การออกเสียง : Choucan-en-Brocéliande 0 โหวต
07/07/2009 maconnais [fr] การออกเสียง : maconnais 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/07/2009 circonstance [fr] การออกเสียง : circonstance 0 โหวต
07/07/2009 organisation [fr] การออกเสียง : organisation 0 โหวต
07/07/2009 un plan machiavélique [fr] การออกเสียง : un plan machiavélique 0 โหวต
07/07/2009 condiment [fr] การออกเสียง : condiment 0 โหวต
07/07/2009 volaille [fr] การออกเสียง : volaille -1 โหวต
07/07/2009 grandes écoles [fr] การออกเสียง : grandes écoles 0 โหวต
31/05/2009 le mazout [fr] การออกเสียง : le mazout 0 โหวต
31/05/2009 le mois d'août [fr] การออกเสียง : le mois d'août -1 โหวต
31/05/2009 L'accent aigu [fr] การออกเสียง : L'accent aigu 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/05/2009 comportement [fr] การออกเสียง : comportement 0 โหวต