ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/08/2012 Hokejs [lv] Hokejs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 uguni [lv] uguni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 Kandava [lv] Kandava การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 Vaira Vīķe Freiberga [lv] Vaira Vīķe Freiberga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 jūs [lv] jūs การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/08/2012 Bībele [lv] Bībele การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 reisus [lv] reisus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 kur [lv] kur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 Marians Pahars [lv] Marians Pahars การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 vēl [lv] vēl การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/08/2012 lietas [lv] lietas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 Aizsargi [lv] Aizsargi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 Dagda [lv] Dagda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 ēzelis [lv] ēzelis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 jūs esat [lv] jūs esat การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/08/2012 absentisms [lv] absentisms การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 Jelgava [lv] Jelgava การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/08/2012 un [lv] un การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 gads [lv] gads การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 latviešu [lv] latviešu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 maita [lv] maita การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 Gribi būt miljonārs? [lv] Gribi būt miljonārs? การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 abas [lv] abas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 Rūjiena [lv] Rūjiena การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 dienestu [lv] dienestu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 seda [lv] seda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 muita [lv] muita การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 slota [lv] slota การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 viedokli [lv] viedokli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 domā [lv] domā การออกเสียง 0คะแนนโหวต