ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/08/2012 Hokejs [lv] การออกเสียงคำว่า Hokejs คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 uguni [lv] การออกเสียงคำว่า uguni คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 Kandava [lv] การออกเสียงคำว่า Kandava คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 Vaira Vīķe Freiberga [lv] การออกเสียงคำว่า Vaira Vīķe Freiberga คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 jūs [lv] การออกเสียงคำว่า jūs คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/08/2012 Bībele [lv] การออกเสียงคำว่า Bībele คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 reisus [lv] การออกเสียงคำว่า reisus คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 kur [lv] การออกเสียงคำว่า kur คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 Marians Pahars [lv] การออกเสียงคำว่า Marians Pahars คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 vēl [lv] การออกเสียงคำว่า vēl คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/08/2012 lietas [lv] การออกเสียงคำว่า lietas คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 Aizsargi [lv] การออกเสียงคำว่า Aizsargi คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 Dagda [lv] การออกเสียงคำว่า Dagda คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 ēzelis [lv] การออกเสียงคำว่า ēzelis คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 jūs esat [lv] การออกเสียงคำว่า jūs esat คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/08/2012 absentisms [lv] การออกเสียงคำว่า absentisms คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 Jelgava [lv] การออกเสียงคำว่า Jelgava คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/08/2012 un [lv] การออกเสียงคำว่า un คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 gads [lv] การออกเสียงคำว่า gads คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 latviešu [lv] การออกเสียงคำว่า latviešu คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 maita [lv] การออกเสียงคำว่า maita คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 Gribi būt miljonārs? [lv] การออกเสียงคำว่า Gribi būt miljonārs? คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 abas [lv] การออกเสียงคำว่า abas คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 Rūjiena [lv] การออกเสียงคำว่า Rūjiena คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 dienestu [lv] การออกเสียงคำว่า dienestu คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 seda [lv] การออกเสียงคำว่า seda คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 muita [lv] การออกเสียงคำว่า muita คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 slota [lv] การออกเสียงคำว่า slota คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 viedokli [lv] การออกเสียงคำว่า viedokli คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 domā [lv] การออกเสียงคำว่า domā คะแนนโหวต 0 คะแนน