ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/10/2012 gaisa [lv] การออกเสียง : gaisa 0 โหวต
05/10/2012 pupas [lv] การออกเสียง : pupas 0 โหวต
05/10/2012 dilles [lv] การออกเสียง : dilles 0 โหวต
05/10/2012 zirņi [lv] การออกเสียง : zirņi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/10/2012 vēja [lv] การออกเสียง : vēja 0 โหวต
05/10/2012 piens [lv] การออกเสียง : piens 0 โหวต
05/10/2012 zvaigznes [lv] การออกเสียง : zvaigznes 0 โหวต
05/10/2012 ziedu [lv] การออกเสียง : ziedu 0 โหวต
22/08/2012 Ošlejs [lv] การออกเสียง : Ošlejs 0 โหวต
22/08/2012 Kristīne [lv] การออกเสียง : Kristīne 0 โหวต
22/08/2012 Ieva [lv] การออกเสียง : Ieva 0 โหวต
22/08/2012 Aija [lv] การออกเสียง : Aija 0 โหวต
22/08/2012 Jānis Ošlejs [lv] การออกเสียง : Jānis Ošlejs 0 โหวต
22/08/2012 krīts [lv] การออกเสียง : krīts 0 โหวต
22/08/2012 mamma [lv] การออกเสียง : mamma 1 โหวต
22/08/2012 Juris Civjans [lv] การออกเสียง : Juris Civjans 0 โหวต
22/08/2012 abutilons [lv] การออกเสียง : abutilons 0 โหวต
22/08/2012 centriola [lv] การออกเสียง : centriola 0 โหวต
22/08/2012 saldus [lv] การออกเสียง : saldus 0 โหวต
22/08/2012 Ainārs Rubiķis [lv] การออกเสียง : Ainārs Rubiķis 0 โหวต
22/08/2012 uzreiz [lv] การออกเสียง : uzreiz 0 โหวต
22/08/2012 Druskininki [lv] การออกเสียง : Druskininki 0 โหวต
22/08/2012 Krimulda [lv] การออกเสียง : Krimulda 0 โหวต
22/08/2012 Jaunjelgava [lv] การออกเสียง : Jaunjelgava 0 โหวต
22/08/2012 kuru [lv] การออกเสียง : kuru 0 โหวต
22/08/2012 Piņķi [lv] การออกเสียง : Piņķi 0 โหวต
22/08/2012 Kaspars Gorkšs [lv] การออกเสียง : Kaspars Gorkšs 0 โหวต
22/08/2012 Māris Štrombergs [lv] การออกเสียง : Māris Štrombergs 0 โหวต
22/08/2012 Kārlis Skrastiņš [lv] การออกเสียง : Kārlis Skrastiņš 0 โหวต
22/08/2012 Kaspars Daugaviņš [lv] การออกเสียง : Kaspars Daugaviņš 0 โหวต