ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/10/2012 terbijs [lv] การออกเสียง : terbijs 0 โหวต
26/10/2012 telūrs [lv] การออกเสียง : telūrs 0 โหวต
26/10/2012 volframs [lv] การออกเสียง : volframs 0 โหวต
26/10/2012 torijs [lv] การออกเสียง : torijs 0 โหวต
26/10/2012 vanādijs [lv] การออกเสียง : vanādijs 0 โหวต
26/10/2012 tehnēcijs [lv] การออกเสียง : tehnēcijs 0 โหวต
26/10/2012 Vsevolods Zeļonijs [lv] การออกเสียง : Vsevolods Zeļonijs 0 โหวต
26/10/2012 liepa [lv] การออกเสียง : liepa 0 โหวต
26/10/2012 nopietni [lv] การออกเสียง : nopietni 0 โหวต
26/10/2012 trompetes [lv] การออกเสียง : trompetes 0 โหวต
26/10/2012 flauta [lv] การออกเสียง : flauta 0 โหวต
26/10/2012 vijole [lv] การออกเสียง : vijole 0 โหวต
26/10/2012 ģitāra [lv] การออกเสียง : ģitāra 0 โหวต
26/10/2012 klavieres [lv] การออกเสียง : klavieres 0 โหวต
26/10/2012 vāverīte [lv] การออกเสียง : vāverīte 0 โหวต
26/10/2012 zinātne [lv] การออกเสียง : zinātne 0 โหวต
26/10/2012 laika ziņas [lv] การออกเสียง : laika ziņas 0 โหวต
26/10/2012 sviests [lv] การออกเสียง : sviests 0 โหวต
26/10/2012 klimats [lv] การออกเสียง : klimats 0 โหวต
26/10/2012 izsalkums [lv] การออกเสียง : izsalkums 0 โหวต
26/10/2012 slāpes [lv] การออกเสียง : slāpes 0 โหวต
26/10/2012 stadions [lv] การออกเสียง : stadions 0 โหวต
26/10/2012 tilts [lv] การออกเสียง : tilts 0 โหวต
26/10/2012 tornis [lv] การออกเสียง : tornis 0 โหวต
26/10/2012 mūzika [lv] การออกเสียง : mūzika 0 โหวต
26/10/2012 muzejs [lv] การออกเสียง : muzejs 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/10/2012 māksla [lv] การออกเสียง : māksla 0 โหวต
26/10/2012 Ļvova [lv] การออกเสียง : Ļvova 0 โหวต
26/10/2012 Gaujas nacionālais parks [lv] การออกเสียง : Gaujas nacionālais parks 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/10/2012 Brīvības piemineklis [lv] การออกเสียง : Brīvības piemineklis 0 โหวต