ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/10/2012 alumīnijs [lv] alumīnijs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Anna [lv] Anna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 dzelzs [lv] dzelzs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 mendeļevijs [lv] mendeļevijs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 molibdēns [lv] molibdēns การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 skandijs [lv] skandijs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 meitnērijs [lv] meitnērijs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Ventspils [lv] Ventspils การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 bismuts [lv] bismuts การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Cēsis [lv] Cēsis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 kadmijs [lv] kadmijs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Dobele [lv] Dobele การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/10/2012 trusis [lv] trusis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Ainaži [lv] Ainaži การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 ūdeņradis [lv] ūdeņradis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 broms [lv] broms การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 rozā [lv] rozā การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 kālijs [lv] kālijs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 jods [lv] jods การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 niobijs [lv] niobijs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 hlors [lv] hlors การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 kriptons [lv] kriptons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 skābeklis [lv] skābeklis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 ksenons [lv] ksenons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 slāpeklis [lv] slāpeklis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 silīcijs [lv] silīcijs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 litijs [lv] litijs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 fosfors [lv] fosfors การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 nobelijs [lv] nobelijs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 prazeodīms [lv] prazeodīms การออกเสียง 0คะแนนโหวต