ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/10/2012 alumīnijs [lv] การออกเสียงคำว่า alumīnijs 0 โหวต
26/10/2012 Anna [lv] การออกเสียงคำว่า Anna 0 โหวต
26/10/2012 dzelzs [lv] การออกเสียงคำว่า dzelzs 0 โหวต
26/10/2012 mendeļevijs [lv] การออกเสียงคำว่า mendeļevijs 0 โหวต
26/10/2012 molibdēns [lv] การออกเสียงคำว่า molibdēns 0 โหวต
26/10/2012 skandijs [lv] การออกเสียงคำว่า skandijs 0 โหวต
26/10/2012 meitnērijs [lv] การออกเสียงคำว่า meitnērijs 0 โหวต
26/10/2012 Ventspils [lv] การออกเสียงคำว่า Ventspils 0 โหวต
26/10/2012 bismuts [lv] การออกเสียงคำว่า bismuts 0 โหวต
26/10/2012 Cēsis [lv] การออกเสียงคำว่า Cēsis 0 โหวต
26/10/2012 kadmijs [lv] การออกเสียงคำว่า kadmijs 0 โหวต
26/10/2012 Dobele [lv] การออกเสียงคำว่า Dobele 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/10/2012 trusis [lv] การออกเสียงคำว่า trusis 0 โหวต
26/10/2012 Ainaži [lv] การออกเสียงคำว่า Ainaži 0 โหวต
26/10/2012 ūdeņradis [lv] การออกเสียงคำว่า ūdeņradis 0 โหวต
26/10/2012 broms [lv] การออกเสียงคำว่า broms 0 โหวต
26/10/2012 rozā [lv] การออกเสียงคำว่า rozā 0 โหวต
26/10/2012 kālijs [lv] การออกเสียงคำว่า kālijs 0 โหวต
26/10/2012 jods [lv] การออกเสียงคำว่า jods 0 โหวต
26/10/2012 niobijs [lv] การออกเสียงคำว่า niobijs 0 โหวต
26/10/2012 hlors [lv] การออกเสียงคำว่า hlors 0 โหวต
26/10/2012 kriptons [lv] การออกเสียงคำว่า kriptons 0 โหวต
26/10/2012 skābeklis [lv] การออกเสียงคำว่า skābeklis 0 โหวต
26/10/2012 ksenons [lv] การออกเสียงคำว่า ksenons 0 โหวต
26/10/2012 slāpeklis [lv] การออกเสียงคำว่า slāpeklis 0 โหวต
26/10/2012 silīcijs [lv] การออกเสียงคำว่า silīcijs 0 โหวต
26/10/2012 litijs [lv] การออกเสียงคำว่า litijs 0 โหวต
26/10/2012 fosfors [lv] การออกเสียงคำว่า fosfors 0 โหวต
26/10/2012 nobelijs [lv] การออกเสียงคำว่า nobelijs 0 โหวต
26/10/2012 prazeodīms [lv] การออกเสียงคำว่า prazeodīms 0 โหวต