ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/10/2012 alumīnijs [lv] การออกเสียง : alumīnijs 0 โหวต
26/10/2012 Anna [lv] การออกเสียง : Anna 0 โหวต
26/10/2012 dzelzs [lv] การออกเสียง : dzelzs 0 โหวต
26/10/2012 mendeļevijs [lv] การออกเสียง : mendeļevijs 0 โหวต
26/10/2012 molibdēns [lv] การออกเสียง : molibdēns 0 โหวต
26/10/2012 skandijs [lv] การออกเสียง : skandijs 0 โหวต
26/10/2012 meitnērijs [lv] การออกเสียง : meitnērijs 0 โหวต
26/10/2012 Ventspils [lv] การออกเสียง : Ventspils 0 โหวต
26/10/2012 bismuts [lv] การออกเสียง : bismuts 0 โหวต
26/10/2012 Cēsis [lv] การออกเสียง : Cēsis 0 โหวต
26/10/2012 kadmijs [lv] การออกเสียง : kadmijs 0 โหวต
26/10/2012 Dobele [lv] การออกเสียง : Dobele 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/10/2012 trusis [lv] การออกเสียง : trusis 0 โหวต
26/10/2012 Ainaži [lv] การออกเสียง : Ainaži 0 โหวต
26/10/2012 ūdeņradis [lv] การออกเสียง : ūdeņradis 0 โหวต
26/10/2012 broms [lv] การออกเสียง : broms 0 โหวต
26/10/2012 rozā [lv] การออกเสียง : rozā 0 โหวต
26/10/2012 kālijs [lv] การออกเสียง : kālijs 0 โหวต
26/10/2012 jods [lv] การออกเสียง : jods 0 โหวต
26/10/2012 niobijs [lv] การออกเสียง : niobijs 0 โหวต
26/10/2012 hlors [lv] การออกเสียง : hlors 0 โหวต
26/10/2012 kriptons [lv] การออกเสียง : kriptons 0 โหวต
26/10/2012 skābeklis [lv] การออกเสียง : skābeklis 0 โหวต
26/10/2012 ksenons [lv] การออกเสียง : ksenons 0 โหวต
26/10/2012 slāpeklis [lv] การออกเสียง : slāpeklis 0 โหวต
26/10/2012 silīcijs [lv] การออกเสียง : silīcijs 0 โหวต
26/10/2012 litijs [lv] การออกเสียง : litijs 0 โหวต
26/10/2012 fosfors [lv] การออกเสียง : fosfors 0 โหวต
26/10/2012 nobelijs [lv] การออกเสียง : nobelijs 0 โหวต
26/10/2012 prazeodīms [lv] การออกเสียง : prazeodīms 0 โหวต