ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/10/2012 alumīnijs [lv] การออกเสียงคำว่า alumīnijs คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Anna [lv] การออกเสียงคำว่า Anna คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 dzelzs [lv] การออกเสียงคำว่า dzelzs คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 mendeļevijs [lv] การออกเสียงคำว่า mendeļevijs คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 molibdēns [lv] การออกเสียงคำว่า molibdēns คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 skandijs [lv] การออกเสียงคำว่า skandijs คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 meitnērijs [lv] การออกเสียงคำว่า meitnērijs คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Ventspils [lv] การออกเสียงคำว่า Ventspils คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 bismuts [lv] การออกเสียงคำว่า bismuts คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Cēsis [lv] การออกเสียงคำว่า Cēsis คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 kadmijs [lv] การออกเสียงคำว่า kadmijs คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Dobele [lv] การออกเสียงคำว่า Dobele คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/10/2012 trusis [lv] การออกเสียงคำว่า trusis คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Ainaži [lv] การออกเสียงคำว่า Ainaži คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 ūdeņradis [lv] การออกเสียงคำว่า ūdeņradis คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 broms [lv] การออกเสียงคำว่า broms คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 rozā [lv] การออกเสียงคำว่า rozā คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 kālijs [lv] การออกเสียงคำว่า kālijs คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 jods [lv] การออกเสียงคำว่า jods คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 niobijs [lv] การออกเสียงคำว่า niobijs คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 hlors [lv] การออกเสียงคำว่า hlors คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 kriptons [lv] การออกเสียงคำว่า kriptons คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 skābeklis [lv] การออกเสียงคำว่า skābeklis คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 ksenons [lv] การออกเสียงคำว่า ksenons คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 slāpeklis [lv] การออกเสียงคำว่า slāpeklis คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 silīcijs [lv] การออกเสียงคำว่า silīcijs คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 litijs [lv] การออกเสียงคำว่า litijs คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 fosfors [lv] การออกเสียงคำว่า fosfors คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 nobelijs [lv] การออกเสียงคำว่า nobelijs คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 prazeodīms [lv] การออกเสียงคำว่า prazeodīms คะแนนโหวต 0 คะแนน