ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/10/2012 cirkonijs [lv] การออกเสียงคำว่า cirkonijs คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 darmštatijs [lv] การออกเสียงคำว่า darmštatijs คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 disprozijs [lv] การออกเสียงคำว่า disprozijs คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 dubnijs [lv] การออกเสียงคำว่า dubnijs คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 fluors [lv] การออกเสียงคำว่า fluors คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Ķegums [lv] การออกเสียงคำว่า Ķegums คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Ilūkste [lv] การออกเสียงคำว่า Ilūkste คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Jēkabpils [lv] การออกเสียงคำว่า Jēkabpils คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Smiltene [lv] การออกเสียงคำว่า Smiltene คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Limbaži [lv] การออกเสียงคำว่า Limbaži คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Rēzekne [lv] การออกเสียงคำว่า Rēzekne คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Saulkrasti [lv] การออกเสียงคำว่า Saulkrasti คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Kuldīga [lv] การออกเสียงคำว่า Kuldīga คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Subate [lv] การออกเสียงคำว่า Subate คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Priekule [lv] การออกเสียงคำว่า Priekule คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Zilupe [lv] การออกเสียงคำว่า Zilupe คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Lubāna [lv] การออกเสียงคำว่า Lubāna คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Līvāni [lv] การออกเสียงคำว่า Līvāni คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Sabile [lv] การออกเสียงคำว่า Sabile คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Salacgrīva [lv] การออกเสียงคำว่า Salacgrīva คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Salaspils [lv] การออกเสียงคำว่า Salaspils คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 arsēns [lv] การออกเสียงคำว่า arsēns คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 amerīcijs [lv] การออกเสียงคำว่า amerīcijs คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 dzīvsudrabs [lv] การออกเสียงคำว่า dzīvsudrabs คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Olaine [lv] การออกเสียงคำว่า Olaine คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Ogre [lv] การออกเสียงคำว่า Ogre คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 lādēt (maģija) [lv] การออกเสียงคำว่า lādēt (maģija) คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 lādēt (ieroci) [lv] การออกเสียงคำว่า lādēt (ieroci) คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Varakļāni [lv] การออกเสียงคำว่า Varakļāni คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Preiļi [lv] การออกเสียงคำว่า Preiļi คะแนนโหวต 0 คะแนน