ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/10/2012 cirkonijs [lv] cirkonijs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 darmštatijs [lv] darmštatijs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 disprozijs [lv] disprozijs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 dubnijs [lv] dubnijs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 fluors [lv] fluors การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Ķegums [lv] Ķegums การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Ilūkste [lv] Ilūkste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Jēkabpils [lv] Jēkabpils การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Smiltene [lv] Smiltene การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Limbaži [lv] Limbaži การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Rēzekne [lv] Rēzekne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Saulkrasti [lv] Saulkrasti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Kuldīga [lv] Kuldīga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Subate [lv] Subate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Priekule [lv] Priekule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Zilupe [lv] Zilupe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Lubāna [lv] Lubāna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Līvāni [lv] Līvāni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Sabile [lv] Sabile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Salacgrīva [lv] Salacgrīva การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Salaspils [lv] Salaspils การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 arsēns [lv] arsēns การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 amerīcijs [lv] amerīcijs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 dzīvsudrabs [lv] dzīvsudrabs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Olaine [lv] Olaine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Ogre [lv] Ogre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 lādēt (maģija) [lv] lādēt (maģija) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 lādēt (ieroci) [lv] lādēt (ieroci) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Varakļāni [lv] Varakļāni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/10/2012 Preiļi [lv] Preiļi การออกเสียง 0คะแนนโหวต