ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/10/2012 cirkonijs [lv] การออกเสียง : cirkonijs 0 โหวต
26/10/2012 darmštatijs [lv] การออกเสียง : darmštatijs 0 โหวต
26/10/2012 disprozijs [lv] การออกเสียง : disprozijs 0 โหวต
26/10/2012 dubnijs [lv] การออกเสียง : dubnijs 0 โหวต
26/10/2012 fluors [lv] การออกเสียง : fluors 0 โหวต
26/10/2012 Ķegums [lv] การออกเสียง : Ķegums 0 โหวต
26/10/2012 Ilūkste [lv] การออกเสียง : Ilūkste 0 โหวต
26/10/2012 Jēkabpils [lv] การออกเสียง : Jēkabpils 0 โหวต
26/10/2012 Smiltene [lv] การออกเสียง : Smiltene 0 โหวต
26/10/2012 Limbaži [lv] การออกเสียง : Limbaži 0 โหวต
26/10/2012 Rēzekne [lv] การออกเสียง : Rēzekne 0 โหวต
26/10/2012 Saulkrasti [lv] การออกเสียง : Saulkrasti 0 โหวต
26/10/2012 Kuldīga [lv] การออกเสียง : Kuldīga 0 โหวต
26/10/2012 Subate [lv] การออกเสียง : Subate 0 โหวต
26/10/2012 Priekule [lv] การออกเสียง : Priekule 0 โหวต
26/10/2012 Zilupe [lv] การออกเสียง : Zilupe 0 โหวต
26/10/2012 Lubāna [lv] การออกเสียง : Lubāna 0 โหวต
26/10/2012 Līvāni [lv] การออกเสียง : Līvāni 0 โหวต
26/10/2012 Sabile [lv] การออกเสียง : Sabile 0 โหวต
26/10/2012 Salacgrīva [lv] การออกเสียง : Salacgrīva 0 โหวต
26/10/2012 Salaspils [lv] การออกเสียง : Salaspils 0 โหวต
26/10/2012 arsēns [lv] การออกเสียง : arsēns 0 โหวต
26/10/2012 amerīcijs [lv] การออกเสียง : amerīcijs 0 โหวต
26/10/2012 dzīvsudrabs [lv] การออกเสียง : dzīvsudrabs 0 โหวต
26/10/2012 Olaine [lv] การออกเสียง : Olaine 0 โหวต
26/10/2012 Ogre [lv] การออกเสียง : Ogre 1 โหวต
26/10/2012 lādēt (maģija) [lv] การออกเสียง : lādēt (maģija) 0 โหวต
26/10/2012 lādēt (ieroci) [lv] การออกเสียง : lādēt (ieroci) 0 โหวต
26/10/2012 Varakļāni [lv] การออกเสียง : Varakļāni 0 โหวต
26/10/2012 Preiļi [lv] การออกเสียง : Preiļi 0 โหวต