ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/08/2012 pilnas [lv] การออกเสียงคำว่า pilnas คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 dažas [lv] การออกเสียงคำว่า dažas คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 kristīgo [lv] การออกเสียงคำว่า kristīgo คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 aksioma [lv] การออกเสียงคำว่า aksioma คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 ozons [lv] การออกเสียงคำว่า ozons คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 Livonija [lv] การออกเสียงคำว่า Livonija คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 Rīgas jūras līcis [lv] การออกเสียงคำว่า Rīgas jūras līcis คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 ekvinokcija [lv] การออกเสียงคำว่า ekvinokcija คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 darbība [lv] การออกเสียงคำว่า darbība คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/08/2012 epidēmija [lv] การออกเสียงคำว่า epidēmija คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 temperatūra [lv] การออกเสียงคำว่า temperatūra คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 universitāte [lv] การออกเสียงคำว่า universitāte คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 absolūtais [lv] การออกเสียงคำว่า absolūtais คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 alus [lv] การออกเสียงคำว่า alus คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/08/2012 botānika [lv] การออกเสียงคำว่า botānika คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 evolūcija [lv] การออกเสียงคำว่า evolūcija คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 ģints [lv] การออกเสียงคำว่า ģints คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 gēns [lv] การออกเสียงคำว่า gēns คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 Baltijas jūra [lv] การออกเสียงคำว่า Baltijas jūra คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 abējādi [lv] การออกเสียงคำว่า abējādi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/08/2012 adījums [lv] การออกเสียงคำว่า adījums คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 adīts [lv] การออกเสียงคำว่า adīts คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 adāmadata [lv] การออกเสียงคำว่า adāmadata คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 agrākais [lv] การออกเสียงคำว่า agrākais คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 aberācija [lv] การออกเสียงคำว่า aberācija คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 abonementa kartīte [lv] การออกเสียงคำว่า abonementa kartīte คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 abonementa fonds [lv] การออกเสียงคำว่า abonementa fonds คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 abonenta numurs [lv] การออกเสียงคำว่า abonenta numurs คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 acābols [lv] การออกเสียงคำว่า acābols คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2012 uztīkt [lv] การออกเสียงคำว่า uztīkt คะแนนโหวต 0 คะแนน