ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/08/2012 pilnas [lv] การออกเสียง : pilnas 0 โหวต
22/08/2012 dažas [lv] การออกเสียง : dažas 0 โหวต
22/08/2012 kristīgo [lv] การออกเสียง : kristīgo 0 โหวต
22/08/2012 aksioma [lv] การออกเสียง : aksioma 0 โหวต
22/08/2012 ozons [lv] การออกเสียง : ozons 0 โหวต
22/08/2012 Livonija [lv] การออกเสียง : Livonija 0 โหวต
22/08/2012 Rīgas jūras līcis [lv] การออกเสียง : Rīgas jūras līcis 0 โหวต
22/08/2012 ekvinokcija [lv] การออกเสียง : ekvinokcija 0 โหวต
22/08/2012 darbība [lv] การออกเสียง : darbība 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/08/2012 epidēmija [lv] การออกเสียง : epidēmija 0 โหวต
22/08/2012 temperatūra [lv] การออกเสียง : temperatūra 0 โหวต
22/08/2012 universitāte [lv] การออกเสียง : universitāte 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/08/2012 absolūtais [lv] การออกเสียง : absolūtais 0 โหวต
22/08/2012 alus [lv] การออกเสียง : alus 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/08/2012 botānika [lv] การออกเสียง : botānika 0 โหวต
22/08/2012 evolūcija [lv] การออกเสียง : evolūcija 0 โหวต
22/08/2012 ģints [lv] การออกเสียง : ģints 0 โหวต
22/08/2012 gēns [lv] การออกเสียง : gēns 0 โหวต
22/08/2012 Baltijas jūra [lv] การออกเสียง : Baltijas jūra 0 โหวต
22/08/2012 abējādi [lv] การออกเสียง : abējādi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/08/2012 adījums [lv] การออกเสียง : adījums 0 โหวต
22/08/2012 adīts [lv] การออกเสียง : adīts 0 โหวต
22/08/2012 adāmadata [lv] การออกเสียง : adāmadata 0 โหวต
22/08/2012 agrākais [lv] การออกเสียง : agrākais 0 โหวต
22/08/2012 aberācija [lv] การออกเสียง : aberācija 0 โหวต
22/08/2012 abonementa kartīte [lv] การออกเสียง : abonementa kartīte 0 โหวต
22/08/2012 abonementa fonds [lv] การออกเสียง : abonementa fonds 0 โหวต
22/08/2012 abonenta numurs [lv] การออกเสียง : abonenta numurs 0 โหวต
22/08/2012 acābols [lv] การออกเสียง : acābols 0 โหวต
22/08/2012 uztīkt [lv] การออกเสียง : uztīkt 0 โหวต