ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/08/2012 pilnas [lv] pilnas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 dažas [lv] dažas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 kristīgo [lv] kristīgo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 aksioma [lv] aksioma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 ozons [lv] ozons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 Livonija [lv] Livonija การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 Rīgas jūras līcis [lv] Rīgas jūras līcis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 ekvinokcija [lv] ekvinokcija การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 darbība [lv] darbība การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/08/2012 epidēmija [lv] epidēmija การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 temperatūra [lv] temperatūra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 universitāte [lv] universitāte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 absolūtais [lv] absolūtais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 alus [lv] alus การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/08/2012 botānika [lv] botānika การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 evolūcija [lv] evolūcija การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 ģints [lv] ģints การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 gēns [lv] gēns การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 Baltijas jūra [lv] Baltijas jūra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 abējādi [lv] abējādi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/08/2012 adījums [lv] adījums การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 adīts [lv] adīts การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 adāmadata [lv] adāmadata การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 agrākais [lv] agrākais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 aberācija [lv] aberācija การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 abonementa kartīte [lv] abonementa kartīte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 abonementa fonds [lv] abonementa fonds การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 abonenta numurs [lv] abonenta numurs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 acābols [lv] acābols การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2012 uztīkt [lv] uztīkt การออกเสียง 0คะแนนโหวต