ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/10/2012 ananāsi [lv] การออกเสียง : ananāsi 0 โหวต
26/10/2012 Baloži [lv] การออกเสียง : Baloži 0 โหวต
26/10/2012 Aizkraukle [lv] การออกเสียง : Aizkraukle 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/10/2012 Aknīste [lv] การออกเสียง : Aknīste 0 โหวต
26/10/2012 Grobiņa [lv] การออกเสียง : Grobiņa 0 โหวต
26/10/2012 Aloja [lv] การออกเสียง : Aloja 0 โหวต
26/10/2012 Cesvaine [lv] การออกเสียง : Cesvaine 0 โหวต
26/10/2012 Durbe [lv] การออกเสียง : Durbe 0 โหวต
26/10/2012 Madona [lv] การออกเสียง : Madona 0 โหวต
26/10/2012 Belševica [lv] การออกเสียง : Belševica 0 โหวต
26/10/2012 Auce [lv] การออกเสียง : Auce 0 โหวต
26/10/2012 ape [lv] การออกเสียง : ape 0 โหวต
26/10/2012 Baldone [lv] การออกเสียง : Baldone 0 โหวต
26/10/2012 Staicele [lv] การออกเสียง : Staicele 0 โหวต
26/10/2012 Bauska [lv] การออกเสียง : Bauska 0 โหวต
26/10/2012 Krāslava [lv] การออกเสียง : Krāslava 0 โหวต
26/10/2012 Kārsava [lv] การออกเสียง : Kārsava 0 โหวต
26/10/2012 Gulbene [lv] การออกเสียง : Gulbene 0 โหวต
26/10/2012 Līgatne [lv] การออกเสียง : Līgatne 0 โหวต
26/10/2012 Lielvārde [lv] การออกเสียง : Lielvārde 0 โหวต
26/10/2012 ķirzaka [lv] การออกเสียง : ķirzaka 0 โหวต
26/10/2012 Stende [lv] การออกเสียง : Stende 0 โหวต
26/10/2012 Alūksne [lv] การออกเสียง : Alūksne 0 โหวต
26/10/2012 Valdemārpils [lv] การออกเสียง : Valdemārpils 0 โหวต
26/10/2012 dzīvoklis ar labierīcībām [lv] การออกเสียง : dzīvoklis ar labierīcībām 0 โหวต
26/10/2012 Ikšķile [lv] การออกเสียง : Ikšķile 0 โหวต
26/10/2012 Viļaka [lv] การออกเสียง : Viļaka 0 โหวต
26/10/2012 Brocēni [lv] การออกเสียง : Brocēni 0 โหวต
26/10/2012 aktīnijs [lv] การออกเสียง : aktīnijs 0 โหวต
26/10/2012 astats [lv] การออกเสียง : astats 0 โหวต