ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/10/2012 ananāsi [lv] การออกเสียงคำว่า ananāsi คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Baloži [lv] การออกเสียงคำว่า Baloži คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Aizkraukle [lv] การออกเสียงคำว่า Aizkraukle คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/10/2012 Aknīste [lv] การออกเสียงคำว่า Aknīste คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Grobiņa [lv] การออกเสียงคำว่า Grobiņa คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Aloja [lv] การออกเสียงคำว่า Aloja คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Cesvaine [lv] การออกเสียงคำว่า Cesvaine คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Durbe [lv] การออกเสียงคำว่า Durbe คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Madona [lv] การออกเสียงคำว่า Madona คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Belševica [lv] การออกเสียงคำว่า Belševica คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Auce [lv] การออกเสียงคำว่า Auce คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 ape [lv] การออกเสียงคำว่า ape คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Baldone [lv] การออกเสียงคำว่า Baldone คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Staicele [lv] การออกเสียงคำว่า Staicele คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Bauska [lv] การออกเสียงคำว่า Bauska คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Krāslava [lv] การออกเสียงคำว่า Krāslava คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Kārsava [lv] การออกเสียงคำว่า Kārsava คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Gulbene [lv] การออกเสียงคำว่า Gulbene คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Līgatne [lv] การออกเสียงคำว่า Līgatne คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Lielvārde [lv] การออกเสียงคำว่า Lielvārde คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 ķirzaka [lv] การออกเสียงคำว่า ķirzaka คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Stende [lv] การออกเสียงคำว่า Stende คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Alūksne [lv] การออกเสียงคำว่า Alūksne คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Valdemārpils [lv] การออกเสียงคำว่า Valdemārpils คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 dzīvoklis ar labierīcībām [lv] การออกเสียงคำว่า dzīvoklis ar labierīcībām คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Ikšķile [lv] การออกเสียงคำว่า Ikšķile คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Viļaka [lv] การออกเสียงคำว่า Viļaka คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 Brocēni [lv] การออกเสียงคำว่า Brocēni คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 aktīnijs [lv] การออกเสียงคำว่า aktīnijs คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/10/2012 astats [lv] การออกเสียงคำว่า astats คะแนนโหวต 0 คะแนน