ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/06/2012 filar prim [ca] การออกเสียง : filar prim 0 โหวต
05/06/2012 Catalunya independent [ca] การออกเสียง : Catalunya independent 0 โหวต
05/06/2012 paraplègic [ca] การออกเสียง : paraplègic 0 โหวต
05/06/2012 tetraplègic [ca] การออกเสียง : tetraplègic 0 โหวต
05/06/2012 bifurcació [ca] การออกเสียง : bifurcació 0 โหวต
05/06/2012 projecció [ca] การออกเสียง : projecció 0 โหวต
05/06/2012 conquistar [ca] การออกเสียง : conquistar 0 โหวต
05/06/2012 subtitulació [ca] การออกเสียง : subtitulació 0 โหวต
05/06/2012 dues [ca] การออกเสียง : dues 0 โหวต
05/06/2012 bons àpats [ca] การออกเสียง : bons àpats 0 โหวต
05/06/2012 marcar [ca] การออกเสียง : marcar 0 โหวต
05/06/2012 divulgar [ca] การออกเสียง : divulgar 0 โหวต
05/06/2012 fluctuar [ca] การออกเสียง : fluctuar 0 โหวต
05/06/2012 dispersar [ca] การออกเสียง : dispersar 0 โหวต
05/06/2012 ferir [ca] การออกเสียง : ferir 0 โหวต
05/06/2012 amenaçar [ca] การออกเสียง : amenaçar 0 โหวต
05/06/2012 caminar [ca] การออกเสียง : caminar 0 โหวต
05/06/2012 prosseguir [ca] การออกเสียง : prosseguir 0 โหวต
05/06/2012 arxivar [ca] การออกเสียง : arxivar 0 โหวต
05/06/2012 diversificar [ca] การออกเสียง : diversificar 0 โหวต
05/06/2012 contraatacar [ca] การออกเสียง : contraatacar 0 โหวต
05/06/2012 convidar [ca] การออกเสียง : convidar 0 โหวต
05/06/2012 infiltrar [ca] การออกเสียง : infiltrar 0 โหวต
05/06/2012 escaramussar [ca] การออกเสียง : escaramussar 0 โหวต
05/06/2012 massacrar [ca] การออกเสียง : massacrar 0 โหวต
05/06/2012 llogar [ca] การออกเสียง : llogar 0 โหวต
05/06/2012 firmar [ca] การออกเสียง : firmar 0 โหวต
05/06/2012 catapultar [ca] การออกเสียง : catapultar 0 โหวต
05/06/2012 avançar [ca] การออกเสียง : avançar 0 โหวต
05/06/2012 competir [ca] การออกเสียง : competir 0 โหวต