ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/06/2012 filar prim [ca] filar prim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 Catalunya independent [ca] Catalunya independent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 paraplègic [ca] paraplègic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 tetraplègic [ca] tetraplègic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 bifurcació [ca] bifurcació การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 projecció [ca] projecció การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 conquistar [ca] conquistar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 subtitulació [ca] subtitulació การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 dues [ca] dues การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 bons àpats [ca] bons àpats การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 marcar [ca] marcar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 divulgar [ca] divulgar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 fluctuar [ca] fluctuar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 dispersar [ca] dispersar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 ferir [ca] ferir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 amenaçar [ca] amenaçar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 caminar [ca] caminar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 prosseguir [ca] prosseguir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 arxivar [ca] arxivar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 diversificar [ca] diversificar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 contraatacar [ca] contraatacar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 convidar [ca] convidar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 infiltrar [ca] infiltrar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 escaramussar [ca] escaramussar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 massacrar [ca] massacrar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 llogar [ca] llogar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 firmar [ca] firmar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 catapultar [ca] catapultar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 avançar [ca] avançar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2012 competir [ca] competir การออกเสียง 0คะแนนโหวต