ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/06/2012 filar prim [ca] การออกเสียงคำว่า filar prim คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 Catalunya independent [ca] การออกเสียงคำว่า Catalunya independent คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 paraplègic [ca] การออกเสียงคำว่า paraplègic คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 tetraplègic [ca] การออกเสียงคำว่า tetraplègic คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 bifurcació [ca] การออกเสียงคำว่า bifurcació คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 projecció [ca] การออกเสียงคำว่า projecció คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 conquistar [ca] การออกเสียงคำว่า conquistar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 subtitulació [ca] การออกเสียงคำว่า subtitulació คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 dues [ca] การออกเสียงคำว่า dues คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 bons àpats [ca] การออกเสียงคำว่า bons àpats คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 marcar [ca] การออกเสียงคำว่า marcar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 divulgar [ca] การออกเสียงคำว่า divulgar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 fluctuar [ca] การออกเสียงคำว่า fluctuar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 dispersar [ca] การออกเสียงคำว่า dispersar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 ferir [ca] การออกเสียงคำว่า ferir คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 amenaçar [ca] การออกเสียงคำว่า amenaçar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 caminar [ca] การออกเสียงคำว่า caminar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 prosseguir [ca] การออกเสียงคำว่า prosseguir คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 arxivar [ca] การออกเสียงคำว่า arxivar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 diversificar [ca] การออกเสียงคำว่า diversificar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 contraatacar [ca] การออกเสียงคำว่า contraatacar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 convidar [ca] การออกเสียงคำว่า convidar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 infiltrar [ca] การออกเสียงคำว่า infiltrar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 escaramussar [ca] การออกเสียงคำว่า escaramussar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 massacrar [ca] การออกเสียงคำว่า massacrar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 llogar [ca] การออกเสียงคำว่า llogar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 firmar [ca] การออกเสียงคำว่า firmar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 catapultar [ca] การออกเสียงคำว่า catapultar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 avançar [ca] การออกเสียงคำว่า avançar คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2012 competir [ca] การออกเสียงคำว่า competir คะแนนโหวต 0 คะแนน