ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/08/2012 hipertensiune [ro] การออกเสียงคำว่า hipertensiune คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 înhumat [ro] การออกเสียงคำว่า înhumat คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 incriminat [ro] การออกเสียงคำว่า incriminat คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 promoţional [ro] การออกเสียงคำว่า promoţional คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 nemulţumitor [ro] การออกเสียงคำว่า nemulţumitor คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 container [ro] การออกเสียงคำว่า container คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 convoca [ro] การออกเสียงคำว่า convoca คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 contor [ro] การออกเสียงคำว่า contor คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 interimat [ro] การออกเสียงคำว่า interimat คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 legionar [ro] การออกเสียงคำว่า legionar คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 contracție [ro] การออกเสียงคำว่า contracție คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 concesiona [ro] การออกเสียงคำว่า concesiona คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 comitat [ro] การออกเสียงคำว่า comitat คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 contravenție [ro] การออกเสียงคำว่า contravenție คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 contribui [ro] การออกเสียงคำว่า contribui คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 copulație [ro] การออกเสียงคำว่า copulație คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 cositor [ro] การออกเสียงคำว่า cositor คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 coliziune [ro] การออกเสียงคำว่า coliziune คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 colagen [ro] การออกเสียงคำว่า colagen คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 partea [ro] การออกเสียงคำว่า partea คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 copită [ro] การออกเสียงคำว่า copită คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 afrodita [ro] การออกเสียงคำว่า afrodita คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 Calvinism [ro] การออกเสียงคำว่า Calvinism คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 broderie [ro] การออกเสียงคำว่า broderie คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 Bolivian [ro] การออกเสียงคำว่า Bolivian คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 bipartid [ro] การออกเสียงคำว่า bipartid คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 aserţiune [ro] การออกเสียงคำว่า aserţiune คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 coordonată [ro] การออกเสียงคำว่า coordonată คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 copan [ro] การออกเสียงคำว่า copan คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/08/2012 colorant [ro] การออกเสียงคำว่า colorant คะแนนโหวต 0 คะแนน