ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 接 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 意外 [wuu] การออกเสียงคำว่า 意外 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 自衛 [wuu] การออกเสียงคำว่า 自衛 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 直 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 政 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 高 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 老 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 洞眼 [wuu] การออกเสียงคำว่า 洞眼 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 光荣 [wuu] การออกเสียงคำว่า 光荣 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 野生 [wuu] การออกเสียงคำว่า 野生 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 光荣 [zh] การออกเสียงคำว่า 光荣 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 反叛 [wuu] การออกเสียงคำว่า 反叛 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 身 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 省 คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 妙 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 容 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 資 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 平 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 洞 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 山 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 小 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 桶 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 少 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 計 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 圖 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 統 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 級 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 国 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 她 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2011 [wuu] การออกเสียงคำว่า 陆 คะแนนโหวต 0 คะแนน