ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/10/2011 [wuu] 接 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 意外 [wuu] 意外 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 自衛 [wuu] 自衛 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 直 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 政 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 高 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 老 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 洞眼 [wuu] 洞眼 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 光荣 [wuu] 光荣 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 野生 [wuu] 野生 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 光荣 [zh] 光荣 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 反叛 [wuu] 反叛 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 身 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 省 การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 妙 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 容 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 資 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 平 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 洞 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 山 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 小 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 桶 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 少 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 計 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 圖 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 統 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 級 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 国 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 她 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2011 [wuu] 陆 การออกเสียง 0คะแนนโหวต