ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/11/2011 Michel Debost [fr] การออกเสียง : Michel Debost 0 โหวต
05/11/2011 Alfred Tomatis [fr] การออกเสียง : Alfred Tomatis 0 โหวต
05/11/2011 Guy Di Méo [fr] การออกเสียง : Guy Di Méo 0 โหวต