ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/09/2012 pouvait [fr] การออกเสียง : pouvait 0 โหวต
13/09/2012 amènent [fr] การออกเสียง : amènent 0 โหวต
13/09/2012 Sarajevo [fr] การออกเสียง : Sarajevo 0 โหวต
13/09/2012 ocytocine [fr] การออกเสียง : ocytocine 0 โหวต
13/09/2012 noradrénaline [fr] การออกเสียง : noradrénaline 0 โหวต
13/09/2012 limbique [fr] การออกเสียง : limbique 0 โหวต
13/09/2012 de visu [fr] การออกเสียง : de visu 0 โหวต
13/09/2012 incalculable [fr] การออกเสียง : incalculable 0 โหวต
13/09/2012 soûl [fr] การออกเสียง : soûl 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/09/2012 gorfou [fr] การออกเสียง : gorfou 0 โหวต
13/09/2012 glougloutage [fr] การออกเสียง : glougloutage 0 โหวต
13/09/2012 reniflé [fr] การออกเสียง : reniflé 0 โหวต
13/09/2012 défoncé [fr] การออกเสียง : défoncé 0 โหวต
13/09/2012 rougeaud [fr] การออกเสียง : rougeaud 0 โหวต
13/09/2012 partouze [fr] การออกเสียง : partouze 0 โหวต
13/09/2012 bisexuelle [fr] การออกเสียง : bisexuelle 0 โหวต
13/09/2012 viveur [fr] การออกเสียง : viveur 0 โหวต
13/09/2012 aligneur [fr] การออกเสียง : aligneur 0 โหวต
13/09/2012 irréelle [fr] การออกเสียง : irréelle 0 โหวต
13/09/2012 bégaye [fr] การออกเสียง : bégaye 0 โหวต
13/09/2012 EPS [fr] การออกเสียง : EPS -1 โหวต
13/09/2012 exaucé [fr] การออกเสียง : exaucé 0 โหวต
13/09/2012 dépucelage [fr] การออกเสียง : dépucelage 0 โหวต
13/09/2012 désapprendre [fr] การออกเสียง : désapprendre 0 โหวต
13/09/2012 bécébégé [fr] การออกเสียง : bécébégé 0 โหวต
13/09/2012 aigrie [fr] การออกเสียง : aigrie 0 โหวต
05/11/2011 zébré [fr] การออกเสียง : zébré 0 โหวต
05/11/2011 cantelys [fr] การออกเสียง : cantelys 0 โหวต
05/11/2011 Thovex [fr] การออกเสียง : Thovex 0 โหวต
05/11/2011 Benezet [fr] การออกเสียง : Benezet 0 โหวต