ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/09/2012 théurgie [fr] การออกเสียง : théurgie 0 โหวต
13/09/2012 idoine [fr] การออกเสียง : idoine 0 โหวต
13/09/2012 cénacle [fr] การออกเสียง : cénacle 0 โหวต
13/09/2012 décérébré [fr] การออกเสียง : décérébré 0 โหวต
13/09/2012 concave [fr] การออกเสียง : concave 0 โหวต
13/09/2012 tréfonds [fr] การออกเสียง : tréfonds 0 โหวต
13/09/2012 enrubanné [fr] การออกเสียง : enrubanné 0 โหวต
13/09/2012 solipsisme [fr] การออกเสียง : solipsisme 0 โหวต
13/09/2012 fanfaronner [fr] การออกเสียง : fanfaronner 0 โหวต
13/09/2012 psychopompe [fr] การออกเสียง : psychopompe 0 โหวต
13/09/2012 héraclite [fr] การออกเสียง : héraclite 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/09/2012 gorgone [fr] การออกเสียง : gorgone 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/09/2012 salpêtre [fr] การออกเสียง : salpêtre 0 โหวต
13/09/2012 Oiseau du paradis [fr] การออกเสียง : Oiseau du paradis 0 โหวต
13/09/2012 dix millions [fr] การออกเสียง : dix millions -1 โหวต
13/09/2012 Poufsouffle [fr] การออกเสียง : Poufsouffle 0 โหวต
13/09/2012 pâton [fr] การออกเสียง : pâton 0 โหวต
13/09/2012 fat [fr] การออกเสียง : fat 0 โหวต
13/09/2012 virée [fr] การออกเสียง : virée 0 โหวต
13/09/2012 steward [fr] การออกเสียง : steward 0 โหวต
13/09/2012 Julian [fr] การออกเสียง : Julian -1 โหวต
13/09/2012 cafouiller [fr] การออกเสียง : cafouiller 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/09/2012 éméché [fr] การออกเสียง : éméché 0 โหวต
13/09/2012 canonisé [fr] การออกเสียง : canonisé 0 โหวต
13/09/2012 négocier [fr] การออกเสียง : négocier 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/09/2012 impunité [fr] การออกเสียง : impunité 0 โหวต
13/09/2012 médire [fr] การออกเสียง : médire 0 โหวต
13/09/2012 emmerder [fr] การออกเสียง : emmerder 0 โหวต
13/09/2012 minéralogique [fr] การออกเสียง : minéralogique 0 โหวต
13/09/2012 plouque [fr] การออกเสียง : plouque 0 โหวต