ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
13/09/2012 appolinien [fr] การออกเสียงคำว่า appolinien คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 vitupérer [fr] การออกเสียงคำว่า vitupérer คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 noctiluque [fr] การออกเสียงคำว่า noctiluque โดย Pat91
13/09/2012 Mastroquet [fr] การออกเสียงคำว่า Mastroquet คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 Flavescent [fr] การออกเสียงคำว่า Flavescent โดย Pat91
13/09/2012 caligineux [fr] การออกเสียงคำว่า caligineux โดย Pat91
13/09/2012 Célicole [fr] การออกเสียงคำว่า Célicole คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 Nivéal [fr] การออกเสียงคำว่า Nivéal โดย Pat91
13/09/2012 Nival [fr] การออกเสียงคำว่า Nival โดย Pat91
13/09/2012 philippique [fr] การออกเสียงคำว่า philippique โดย Pat91
13/09/2012 dionysiaque [fr] การออกเสียงคำว่า dionysiaque คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 atermoiement [fr] การออกเสียงคำว่า atermoiement คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 chenu [fr] การออกเสียงคำว่า chenu คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 mastard [fr] การออกเสียงคำว่า mastard คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 affutiaux [fr] การออกเสียงคำว่า affutiaux โดย Pat91
13/09/2012 délétère [fr] การออกเสียงคำว่า délétère โดย Pat91
13/09/2012 déréliction [fr] การออกเสียงคำว่า déréliction คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 pugnacité [fr] การออกเสียงคำว่า pugnacité โดย Macadomia
13/09/2012 forfanterie [fr] การออกเสียงคำว่า forfanterie โดย Pat91
13/09/2012 esbroufe [fr] การออกเสียงคำว่า esbroufe คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 fuligineux [fr] การออกเสียงคำว่า fuligineux คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/09/2012 céladon [fr] การออกเสียงคำว่า céladon คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 albâtre [fr] การออกเสียงคำว่า albâtre คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 galimatias [fr] การออกเสียงคำว่า galimatias โดย Pat91
13/09/2012 faix [fr] การออกเสียงคำว่า faix คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 belliciste [fr] การออกเสียงคำว่า belliciste คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 tellurocratie [fr] การออกเสียงคำว่า tellurocratie คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 thalassocratie [fr] การออกเสียงคำว่า thalassocratie คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 théurgie [fr] การออกเสียงคำว่า théurgie คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 idoine [fr] การออกเสียงคำว่า idoine คะแนนโหวต 0 คะแนน