ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/10/2012 Epuisées [fr] การออกเสียง : Epuisées 0 โหวต
14/10/2012 raplati [fr] การออกเสียง : raplati 0 โหวต
14/10/2012 exténué [fr] การออกเสียง : exténué 0 โหวต
14/10/2012 louées [fr] การออกเสียง : louées 0 โหวต
14/10/2012 arboricole [fr] การออกเสียง : arboricole 0 โหวต
14/10/2012 conditionné [fr] การออกเสียง : conditionné 0 โหวต
14/10/2012 graver [fr] การออกเสียง : graver 0 โหวต
14/09/2012 j'acquiers [fr] การออกเสียง : j'acquiers 0 โหวต
13/09/2012 Montbéliarde [fr] การออกเสียง : Montbéliarde 0 โหวต
13/09/2012 saucier [fr] การออกเสียง : saucier 0 โหวต
13/09/2012 appolinien [fr] การออกเสียง : appolinien 0 โหวต
13/09/2012 vitupérer [fr] การออกเสียง : vitupérer 0 โหวต
13/09/2012 Mastroquet [fr] การออกเสียง : Mastroquet 0 โหวต
13/09/2012 Célicole [fr] การออกเสียง : Célicole 0 โหวต
13/09/2012 dionysiaque [fr] การออกเสียง : dionysiaque 0 โหวต
13/09/2012 atermoiement [fr] การออกเสียง : atermoiement 0 โหวต
13/09/2012 chenu [fr] การออกเสียง : chenu 0 โหวต
13/09/2012 mastard [fr] การออกเสียง : mastard 0 โหวต
13/09/2012 déréliction [fr] การออกเสียง : déréliction 0 โหวต
13/09/2012 pugnacité [fr] การออกเสียง : pugnacité -2 โหวต
13/09/2012 esbroufe [fr] การออกเสียง : esbroufe 0 โหวต
13/09/2012 fuligineux [fr] การออกเสียง : fuligineux 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/09/2012 céladon [fr] การออกเสียง : céladon 0 โหวต
13/09/2012 albâtre [fr] การออกเสียง : albâtre 0 โหวต
13/09/2012 galimatias [fr] การออกเสียง : galimatias -2 โหวต
13/09/2012 faix [fr] การออกเสียง : faix 0 โหวต
13/09/2012 belliciste [fr] การออกเสียง : belliciste 0 โหวต
13/09/2012 appétence [fr] การออกเสียง : appétence 0 โหวต
13/09/2012 tellurocratie [fr] การออกเสียง : tellurocratie 0 โหวต
13/09/2012 thalassocratie [fr] การออกเสียง : thalassocratie 0 โหวต