ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/10/2012 Epuisées [fr] การออกเสียงคำว่า Epuisées คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 raplati [fr] การออกเสียงคำว่า raplati คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 exténué [fr] การออกเสียงคำว่า exténué คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 louées [fr] การออกเสียงคำว่า louées คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 arboricole [fr] การออกเสียงคำว่า arboricole คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 conditionné [fr] การออกเสียงคำว่า conditionné คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/10/2012 graver [fr] การออกเสียงคำว่า graver คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/09/2012 j'acquiers [fr] การออกเสียงคำว่า j'acquiers คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 Montbéliarde [fr] การออกเสียงคำว่า Montbéliarde คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 saucier [fr] การออกเสียงคำว่า saucier คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 appolinien [fr] การออกเสียงคำว่า appolinien คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 vitupérer [fr] การออกเสียงคำว่า vitupérer คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 Mastroquet [fr] การออกเสียงคำว่า Mastroquet คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 Célicole [fr] การออกเสียงคำว่า Célicole คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 dionysiaque [fr] การออกเสียงคำว่า dionysiaque คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 atermoiement [fr] การออกเสียงคำว่า atermoiement คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 chenu [fr] การออกเสียงคำว่า chenu คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 mastard [fr] การออกเสียงคำว่า mastard คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 déréliction [fr] การออกเสียงคำว่า déréliction คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 pugnacité [fr] การออกเสียงคำว่า pugnacité คะแนนโหวต -2 คะแนน
13/09/2012 esbroufe [fr] การออกเสียงคำว่า esbroufe คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 fuligineux [fr] การออกเสียงคำว่า fuligineux คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/09/2012 céladon [fr] การออกเสียงคำว่า céladon คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 albâtre [fr] การออกเสียงคำว่า albâtre คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 galimatias [fr] การออกเสียงคำว่า galimatias คะแนนโหวต -2 คะแนน
13/09/2012 faix [fr] การออกเสียงคำว่า faix คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 belliciste [fr] การออกเสียงคำว่า belliciste คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 appétence [fr] การออกเสียงคำว่า appétence คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 tellurocratie [fr] การออกเสียงคำว่า tellurocratie คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2012 thalassocratie [fr] การออกเสียงคำว่า thalassocratie คะแนนโหวต 0 คะแนน