ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/10/2012 Epuisées [fr] การออกเสียงคำว่า Epuisées 0 โหวต
14/10/2012 raplati [fr] การออกเสียงคำว่า raplati 0 โหวต
14/10/2012 exténué [fr] การออกเสียงคำว่า exténué 0 โหวต
14/10/2012 louées [fr] การออกเสียงคำว่า louées 0 โหวต
14/10/2012 arboricole [fr] การออกเสียงคำว่า arboricole 0 โหวต
14/10/2012 conditionné [fr] การออกเสียงคำว่า conditionné 0 โหวต
14/10/2012 graver [fr] การออกเสียงคำว่า graver 0 โหวต
14/09/2012 j'acquiers [fr] การออกเสียงคำว่า j'acquiers 0 โหวต
13/09/2012 Montbéliarde [fr] การออกเสียงคำว่า Montbéliarde 0 โหวต
13/09/2012 saucier [fr] การออกเสียงคำว่า saucier 0 โหวต
13/09/2012 appolinien [fr] การออกเสียงคำว่า appolinien 0 โหวต
13/09/2012 vitupérer [fr] การออกเสียงคำว่า vitupérer 0 โหวต
13/09/2012 Mastroquet [fr] การออกเสียงคำว่า Mastroquet 0 โหวต
13/09/2012 Célicole [fr] การออกเสียงคำว่า Célicole 0 โหวต
13/09/2012 dionysiaque [fr] การออกเสียงคำว่า dionysiaque 0 โหวต
13/09/2012 atermoiement [fr] การออกเสียงคำว่า atermoiement 0 โหวต
13/09/2012 chenu [fr] การออกเสียงคำว่า chenu 0 โหวต
13/09/2012 mastard [fr] การออกเสียงคำว่า mastard 0 โหวต
13/09/2012 déréliction [fr] การออกเสียงคำว่า déréliction 0 โหวต
13/09/2012 pugnacité [fr] การออกเสียงคำว่า pugnacité -2 โหวต
13/09/2012 esbroufe [fr] การออกเสียงคำว่า esbroufe 0 โหวต
13/09/2012 fuligineux [fr] การออกเสียงคำว่า fuligineux 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/09/2012 céladon [fr] การออกเสียงคำว่า céladon 0 โหวต
13/09/2012 albâtre [fr] การออกเสียงคำว่า albâtre 0 โหวต
13/09/2012 galimatias [fr] การออกเสียงคำว่า galimatias -2 โหวต
13/09/2012 faix [fr] การออกเสียงคำว่า faix 0 โหวต
13/09/2012 belliciste [fr] การออกเสียงคำว่า belliciste 0 โหวต
13/09/2012 appétence [fr] การออกเสียงคำว่า appétence 0 โหวต
13/09/2012 tellurocratie [fr] การออกเสียงคำว่า tellurocratie 0 โหวต
13/09/2012 thalassocratie [fr] การออกเสียงคำว่า thalassocratie 0 โหวต