ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/07/2016 városnéző [hu] การออกเสียงคำว่า városnéző คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 házi koszt [hu] การออกเสียงคำว่า házi koszt คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 müzli [hu] การออกเสียงคำว่า müzli คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 sajtkrém [hu] การออกเสียงคำว่า sajtkrém คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 vajaskenyér [hu] การออกเสียงคำว่า vajaskenyér คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 riporterek [hu] การออกเสียงคำว่า riporterek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 almákat [hu] การออกเสียงคำว่า almákat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 almák [hu] การออกเสียงคำว่า almák คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 székeket [hu] การออกเสียงคำว่า székeket คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 asztalokat [hu] การออกเสียงคำว่า asztalokat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 feketéket [hu] การออกเสียงคำว่า feketéket คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 munkásokat [hu] การออกเสียงคำว่า munkásokat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 fényképezel [hu] การออกเสียงคำว่า fényképezel คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 keresed [hu] การออกเสียงคำว่า keresed คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 telefonokat [hu] การออกเสียงคำว่า telefonokat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 lámpákat [hu] การออกเสียงคำว่า lámpákat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 tanárokat [hu] การออกเสียงคำว่า tanárokat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 fiúkat [hu] การออกเสียงคำว่า fiúkat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 főnökök [hu] การออกเสียงคำว่า főnökök คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 repülőgépek [hu] การออกเสียงคำว่า repülőgépek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 vonatokat [hu] การออกเสียงคำว่า vonatokat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 repülőgépeket [hu] การออกเสียงคำว่า repülőgépeket คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 kórházakat [hu] การออกเสียงคำว่า kórházakat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 áruházakat [hu] การออกเสียงคำว่า áruházakat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 angolokat [hu] การออกเสียงคำว่า angolokat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 régieket [hu] การออกเสียงคำว่า régieket คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 arabok [hu] การออกเสียงคำว่า arabok คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 kanadaiak [hu] การออกเสียงคำว่า kanadaiak คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 politikusokat [hu] การออกเสียงคำว่า politikusokat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 újakat [hu] การออกเสียงคำว่า újakat คะแนนโหวต 0 คะแนน