ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/07/2016 városnéző [hu] városnéző การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 házi koszt [hu] házi koszt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 müzli [hu] müzli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 sajtkrém [hu] sajtkrém การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 vajaskenyér [hu] vajaskenyér การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 riporterek [hu] riporterek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 almákat [hu] almákat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 almák [hu] almák การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 székeket [hu] székeket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 asztalokat [hu] asztalokat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 feketéket [hu] feketéket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 munkásokat [hu] munkásokat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 fényképezel [hu] fényképezel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 keresed [hu] keresed การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 telefonokat [hu] telefonokat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 lámpákat [hu] lámpákat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 tanárokat [hu] tanárokat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 fiúkat [hu] fiúkat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 főnökök [hu] főnökök การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 repülőgépek [hu] repülőgépek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 vonatokat [hu] vonatokat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 repülőgépeket [hu] repülőgépeket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 kórházakat [hu] kórházakat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 áruházakat [hu] áruházakat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 angolokat [hu] angolokat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 régieket [hu] régieket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 arabok [hu] arabok การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 kanadaiak [hu] kanadaiak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 politikusokat [hu] politikusokat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 újakat [hu] újakat การออกเสียง 0คะแนนโหวต