สมาชิก:

findelka

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ findelka

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/07/2016 házi koszt [hu] การออกเสียง : házi koszt 0 โหวต
05/07/2016 müzli [hu] การออกเสียง : müzli 0 โหวต
05/07/2016 sajtkrém [hu] การออกเสียง : sajtkrém 0 โหวต
05/07/2016 vajaskenyér [hu] การออกเสียง : vajaskenyér 0 โหวต
05/07/2016 riporterek [hu] การออกเสียง : riporterek 0 โหวต
05/07/2016 almákat [hu] การออกเสียง : almákat 0 โหวต
05/07/2016 almák [hu] การออกเสียง : almák 0 โหวต
05/07/2016 székeket [hu] การออกเสียง : székeket 0 โหวต
05/07/2016 asztalokat [hu] การออกเสียง : asztalokat 0 โหวต
05/07/2016 feketéket [hu] การออกเสียง : feketéket 0 โหวต
05/07/2016 munkásokat [hu] การออกเสียง : munkásokat 0 โหวต
05/07/2016 fényképezel [hu] การออกเสียง : fényképezel 0 โหวต
05/07/2016 keresed [hu] การออกเสียง : keresed 0 โหวต
05/07/2016 telefonokat [hu] การออกเสียง : telefonokat 0 โหวต
05/07/2016 lámpákat [hu] การออกเสียง : lámpákat 0 โหวต
05/07/2016 tanárokat [hu] การออกเสียง : tanárokat 0 โหวต
05/07/2016 fiúkat [hu] การออกเสียง : fiúkat 0 โหวต
05/07/2016 főnökök [hu] การออกเสียง : főnökök 0 โหวต
05/07/2016 repülőgépek [hu] การออกเสียง : repülőgépek 0 โหวต
05/07/2016 vonatokat [hu] การออกเสียง : vonatokat 0 โหวต
05/07/2016 repülőgépeket [hu] การออกเสียง : repülőgépeket 0 โหวต
05/07/2016 kórházakat [hu] การออกเสียง : kórházakat 0 โหวต
05/07/2016 áruházakat [hu] การออกเสียง : áruházakat 0 โหวต
05/07/2016 angolokat [hu] การออกเสียง : angolokat 0 โหวต
05/07/2016 régieket [hu] การออกเสียง : régieket 0 โหวต
05/07/2016 arabok [hu] การออกเสียง : arabok 0 โหวต
05/07/2016 kanadaiak [hu] การออกเสียง : kanadaiak 0 โหวต
05/07/2016 politikusokat [hu] การออกเสียง : politikusokat 0 โหวต
05/07/2016 újakat [hu] การออกเสียง : újakat 0 โหวต
05/07/2016 alacsonyakat [hu] การออกเสียง : alacsonyakat 0 โหวต