สมาชิก:

findelka

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ findelka

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/07/2016 sofőröket [hu] การออกเสียง : sofőröket 0 โหวต
04/07/2016 manikűrös [hu] การออกเสียง : manikűrös 0 โหวต
04/07/2016 főcímek [hu] การออกเสียง : főcímek 0 โหวต
04/07/2016 lassú [hu] การออกเสียง : lassú 0 โหวต
04/07/2016 gazdag [hu] การออกเสียง : gazdag 0 โหวต
04/07/2016 szegények [hu] การออกเสียง : szegények 0 โหวต
04/07/2016 hasbeszélő [hu] การออกเสียง : hasbeszélő 0 โหวต
04/07/2016 komikus [hu] การออกเสียง : komikus 0 โหวต
04/07/2016 Márk evangélista [hu] การออกเสียง : Márk evangélista 0 โหวต
04/07/2016 létige [hu] การออกเสียง : létige 0 โหวต
04/07/2016 paprikást [hu] การออกเสียง : paprikást 0 โหวต
04/07/2016 zöldséglé [hu] การออกเสียง : zöldséglé 0 โหวต
04/07/2016 kivesz [hu] การออกเสียง : kivesz 0 โหวต
04/07/2016 fűtésszerelő [hu] การออกเสียง : fűtésszerelő 0 โหวต
04/07/2016 másnapos [hu] การออกเสียง : másnapos 0 โหวต
04/07/2016 művésznő [hu] การออกเสียง : művésznő 0 โหวต
04/07/2016 eladókat [hu] การออกเสียง : eladókat 0 โหวต
04/07/2016 pincéreket [hu] การออกเสียง : pincéreket 0 โหวต
04/07/2016 szakácsokat [hu] การออกเสียง : szakácsokat 0 โหวต
04/07/2016 szállodákat [hu] การออกเสียง : szállodákat 0 โหวต
04/07/2016 piacokat [hu] การออกเสียง : piacokat 0 โหวต
04/07/2016 kiabálok [hu] การออกเสียง : kiabálok 0 โหวต
04/07/2016 beszélgetsz [hu] การออกเสียง : beszélgetsz 0 โหวต
04/07/2016 festek [hu] การออกเสียง : festek 0 โหวต
04/07/2016 felkelek [hu] การออกเสียง : felkelek 0 โหวต
04/07/2016 tanárt [hu] การออกเสียง : tanárt 0 โหวต
04/07/2016 festesz [hu] การออกเสียง : festesz 0 โหวต
04/07/2016 fiatalt [hu] การออกเสียง : fiatalt 0 โหวต
04/07/2016 magasat [hu] การออกเสียง : magasat 0 โหวต
04/07/2016 úszom [hu] การออกเสียง : úszom 0 โหวต