ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/07/2016 sofőröket [hu] sofőröket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 manikűrös [hu] manikűrös การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 főcímek [hu] főcímek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 lassú [hu] lassú การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 gazdag [hu] gazdag การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 szegények [hu] szegények การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 hasbeszélő [hu] hasbeszélő การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 komikus [hu] komikus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 Márk evangélista [hu] Márk evangélista การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 létige [hu] létige การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 paprikást [hu] paprikást การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 zöldséglé [hu] zöldséglé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 kivesz [hu] kivesz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 fűtésszerelő [hu] fűtésszerelő การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 másnapos [hu] másnapos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 művésznő [hu] művésznő การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 eladókat [hu] eladókat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 pincéreket [hu] pincéreket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 szakácsokat [hu] szakácsokat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 szállodákat [hu] szállodákat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 piacokat [hu] piacokat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 kiabálok [hu] kiabálok การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 beszélgetsz [hu] beszélgetsz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 festek [hu] festek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 felkelek [hu] felkelek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 tanárt [hu] tanárt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 festesz [hu] festesz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 fiatalt [hu] fiatalt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 magasat [hu] magasat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 úszom [hu] úszom การออกเสียง 0คะแนนโหวต