ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/07/2016 sofőröket [hu] การออกเสียงคำว่า sofőröket คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 manikűrös [hu] การออกเสียงคำว่า manikűrös คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 főcímek [hu] การออกเสียงคำว่า főcímek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 lassú [hu] การออกเสียงคำว่า lassú คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 gazdag [hu] การออกเสียงคำว่า gazdag คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 szegények [hu] การออกเสียงคำว่า szegények คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 hasbeszélő [hu] การออกเสียงคำว่า hasbeszélő คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 komikus [hu] การออกเสียงคำว่า komikus คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 Márk evangélista [hu] การออกเสียงคำว่า Márk evangélista คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 létige [hu] การออกเสียงคำว่า létige คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 paprikást [hu] การออกเสียงคำว่า paprikást คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 zöldséglé [hu] การออกเสียงคำว่า zöldséglé คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 kivesz [hu] การออกเสียงคำว่า kivesz คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 fűtésszerelő [hu] การออกเสียงคำว่า fűtésszerelő คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 másnapos [hu] การออกเสียงคำว่า másnapos คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 művésznő [hu] การออกเสียงคำว่า művésznő คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 eladókat [hu] การออกเสียงคำว่า eladókat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 pincéreket [hu] การออกเสียงคำว่า pincéreket คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 szakácsokat [hu] การออกเสียงคำว่า szakácsokat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 szállodákat [hu] การออกเสียงคำว่า szállodákat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 piacokat [hu] การออกเสียงคำว่า piacokat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 kiabálok [hu] การออกเสียงคำว่า kiabálok คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 beszélgetsz [hu] การออกเสียงคำว่า beszélgetsz คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 festek [hu] การออกเสียงคำว่า festek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 felkelek [hu] การออกเสียงคำว่า felkelek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 tanárt [hu] การออกเสียงคำว่า tanárt คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 festesz [hu] การออกเสียงคำว่า festesz คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 fiatalt [hu] การออกเสียงคำว่า fiatalt คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 magasat [hu] การออกเสียงคำว่า magasat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 úszom [hu] การออกเสียงคำว่า úszom คะแนนโหวต 0 คะแนน