สมาชิก:

findelka

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ findelka

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/07/2016 újak [hu] การออกเสียง : újak 0 โหวต
04/07/2016 pirosak [hu] การออกเสียง : pirosak 0 โหวต
04/07/2016 jók [hu] การออกเสียง : jók 0 โหวต
04/07/2016 alacsonyak [hu] การออกเสียง : alacsonyak 0 โหวต
04/07/2016 jókat [hu] การออกเสียง : jókat 0 โหวต
04/07/2016 szépek [hu] การออกเสียง : szépek 0 โหวต
04/07/2016 szeret [hu] การออกเสียง : szeret 0 โหวต
04/07/2016 diákot [hu] การออกเสียง : diákot 0 โหวต
04/07/2016 mérnökök [hu] การออกเสียง : mérnökök 0 โหวต
04/07/2016 milyeneket [hu] การออกเสียง : milyeneket 0 โหวต
04/07/2016 munkások [hu] การออกเสียง : munkások 0 โหวต
04/07/2016 szakácsok [hu] การออกเสียง : szakácsok 0 โหวต
04/07/2016 sportolók [hu] การออกเสียง : sportolók 0 โหวต
04/07/2016 bankok [hu] การออกเสียง : bankok 0 โหวต
04/07/2016 futsz [hu] การออกเสียง : futsz 0 โหวต
04/07/2016 sétálsz [hu] การออกเสียง : sétálsz 0 โหวต
04/07/2016 eladót [hu] การออกเสียง : eladót 0 โหวต
04/07/2016 írók [hu] การออกเสียง : írók 0 โหวต
04/07/2016 tűzoltók [hu] การออกเสียง : tűzoltók 0 โหวต
04/07/2016 hallok [hu] การออกเสียง : hallok 0 โหวต
04/07/2016 énekel [hu] การออกเสียง : énekel 0 โหวต
04/07/2016 turisták [hu] การออกเสียง : turisták 0 โหวต
04/07/2016 zenészek [hu] การออกเสียง : zenészek 0 โหวต
04/07/2016 fák [hu] การออกเสียง : fák 0 โหวต
04/07/2016 piacok [hu] การออกเสียง : piacok 0 โหวต
04/07/2016 fákat [hu] การออกเสียง : fákat 0 โหวต
04/07/2016 iskolákat [hu] การออกเสียง : iskolákat 0 โหวต
04/07/2016 régiek [hu] การออกเสียง : régiek 0 โหวต
04/07/2016 fiatalokat [hu] การออกเสียง : fiatalokat 0 โหวต
04/07/2016 fiatalok [hu] การออกเสียง : fiatalok 0 โหวต