ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/07/2016 újak [hu] การออกเสียงคำว่า újak คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 pirosak [hu] การออกเสียงคำว่า pirosak คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 jók [hu] การออกเสียงคำว่า jók คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 alacsonyak [hu] การออกเสียงคำว่า alacsonyak คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 jókat [hu] การออกเสียงคำว่า jókat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 szépek [hu] การออกเสียงคำว่า szépek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 szeret [hu] การออกเสียงคำว่า szeret คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 diákot [hu] การออกเสียงคำว่า diákot คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 mérnökök [hu] การออกเสียงคำว่า mérnökök คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 milyeneket [hu] การออกเสียงคำว่า milyeneket คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 munkások [hu] การออกเสียงคำว่า munkások คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 szakácsok [hu] การออกเสียงคำว่า szakácsok คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 sportolók [hu] การออกเสียงคำว่า sportolók คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 bankok [hu] การออกเสียงคำว่า bankok คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 futsz [hu] การออกเสียงคำว่า futsz คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 sétálsz [hu] การออกเสียงคำว่า sétálsz คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 eladót [hu] การออกเสียงคำว่า eladót คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 írók [hu] การออกเสียงคำว่า írók คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 tűzoltók [hu] การออกเสียงคำว่า tűzoltók คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 hallok [hu] การออกเสียงคำว่า hallok คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 énekel [hu] การออกเสียงคำว่า énekel คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 turisták [hu] การออกเสียงคำว่า turisták คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 zenészek [hu] การออกเสียงคำว่า zenészek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 fák [hu] การออกเสียงคำว่า fák คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 piacok [hu] การออกเสียงคำว่า piacok คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 fákat [hu] การออกเสียงคำว่า fákat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 iskolákat [hu] การออกเสียงคำว่า iskolákat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 régiek [hu] การออกเสียงคำว่า régiek คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 fiatalokat [hu] การออกเสียงคำว่า fiatalokat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 fiatalok [hu] การออกเสียงคำว่า fiatalok คะแนนโหวต 0 คะแนน