ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/07/2016 újak [hu] újak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 pirosak [hu] pirosak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 jók [hu] jók การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 alacsonyak [hu] alacsonyak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 jókat [hu] jókat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 szépek [hu] szépek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 szeret [hu] szeret การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 diákot [hu] diákot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 mérnökök [hu] mérnökök การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 milyeneket [hu] milyeneket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 munkások [hu] munkások การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 szakácsok [hu] szakácsok การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 sportolók [hu] sportolók การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 bankok [hu] bankok การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 futsz [hu] futsz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 sétálsz [hu] sétálsz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 eladót [hu] eladót การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 írók [hu] írók การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 tűzoltók [hu] tűzoltók การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 hallok [hu] hallok การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 énekel [hu] énekel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 turisták [hu] turisták การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 zenészek [hu] zenészek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 fák [hu] fák การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 piacok [hu] piacok การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 fákat [hu] fákat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 iskolákat [hu] iskolákat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 régiek [hu] régiek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 fiatalokat [hu] fiatalokat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 fiatalok [hu] fiatalok การออกเสียง 0คะแนนโหวต