สมาชิก:

findelka

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ findelka

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/07/2016 munkás [hu] การออกเสียง : munkás 0 โหวต
04/07/2016 csinál [hu] การออกเสียง : csinál 0 โหวต
04/07/2016 angol [hu] การออกเสียง : angol 0 โหวต
04/07/2016 csinálsz [hu] การออกเสียง : csinálsz 0 โหวต
04/07/2016 fiatal [hu] การออกเสียง : fiatal 0 โหวต
04/07/2016 vársz [hu] การออกเสียง : vársz 0 โหวต
04/07/2016 művész [hu] การออกเสียง : művész 0 โหวต
04/07/2016 könyvet [hu] การออกเสียง : könyvet 0 โหวต
04/07/2016 régi [hu] การออกเสียง : régi 0 โหวต
04/07/2016 énekesnő [hu] การออกเสียง : énekesnő 0 โหวต
04/07/2016 sétálok [hu] การออกเสียง : sétálok 0 โหวต
04/07/2016 új [hu] การออกเสียง : új 0 โหวต
04/07/2016 mögött [hu] การออกเสียง : mögött 0 โหวต
04/07/2016 fölött [hu] การออกเสียง : fölött 0 โหวต
04/07/2016 piac [hu] การออกเสียง : piac 0 โหวต
04/07/2016 iskola [hu] การออกเสียง : iskola 0 โหวต
04/07/2016 várok [hu] การออกเสียง : várok 0 โหวต
04/07/2016 látok [hu] การออกเสียง : látok 0 โหวต
04/07/2016 kezdek [hu] การออกเสียง : kezdek 0 โหวต
04/07/2016 hallasz [hu] การออกเสียง : hallasz 0 โหวต
04/07/2016 zenél [hu] การออกเสียง : zenél 0 โหวต
04/07/2016 ebédel [hu] การออกเสียง : ebédel 0 โหวต
04/07/2016 fényképez [hu] การออกเสียง : fényképez 0 โหวต
04/07/2016 élek [hu] การออกเสียง : élek 0 โหวต
04/07/2016 örül [hu] การออกเสียง : örül 0 โหวต
04/07/2016 Süt a nap [hu] การออกเสียง : Süt a nap 0 โหวต
04/07/2016 vezetek [hu] การออกเสียง : vezetek 0 โหวต
04/07/2016 autót [hu] การออกเสียง : autót 0 โหวต
04/07/2016 halad [hu] การออกเสียง : halad 0 โหวต
04/07/2016 telefont [hu] การออกเสียง : telefont 0 โหวต