ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/08/2016 legeslegmegvesztegethetetlenebb [hu] การออกเสียงคำว่า legeslegmegvesztegethetetlenebb คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 beszarok [hu] การออกเสียงคำว่า beszarok คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/08/2016 kenyérbolt [hu] การออกเสียงคำว่า kenyérbolt คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 nagy asztal [hu] การออกเสียงคำว่า nagy asztal คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 Détári Lajos [hu] การออกเสียงคำว่า Détári Lajos คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 sóút [hu] การออกเสียงคำว่า sóút คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 rézbánya [hu] การออกเสียงคำว่า rézbánya คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 diófás [hu] การออกเสียงคำว่า diófás คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 sárgaláz járvány [hu] การออกเสียงคำว่า sárgaláz járvány คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 Seder Gábor [hu] การออกเสียงคำว่า Seder Gábor คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 köszi szépen [hu] การออกเสียงคำว่า köszi szépen คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 Vaskohsziklás [hu] การออกเสียงคำว่า Vaskohsziklás คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 Borossebes [hu] การออกเสียงคำว่า Borossebes คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 Apatelek [hu] การออกเสียงคำว่า Apatelek คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 Pál Tamás [hu] การออกเสียงคำว่า Pál Tamás คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 értékhordozó [hu] การออกเสียงคำว่า értékhordozó คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 pártázatos [hu] การออกเสียงคำว่า pártázatos คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 kösz szépen [hu] การออกเสียงคำว่า kösz szépen คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 hirdetőtábla [hu] การออกเสียงคำว่า hirdetőtábla คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 köszönés [hu] การออกเสียงคำว่า köszönés คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 peszmeg [hu] การออกเสียงคำว่า peszmeg คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 még egyszer [hu] การออกเสียงคำว่า még egyszer คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 gyermekjóléti [hu] การออกเสียงคำว่า gyermekjóléti คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 uránérc [hu] การออกเสียงคำว่า uránérc คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 szőlőmunka [hu] การออกเสียงคำว่า szőlőmunka คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 törmelékkavics [hu] การออกเสียงคำว่า törmelékkavics คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 fatemplom [hu] การออกเสียงคำว่า fatemplom คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2016 kihív [hu] การออกเสียงคำว่า kihív คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 táncolni [hu] การออกเสียงคำว่า táncolni คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2016 turistákat [hu] การออกเสียงคำว่า turistákat คะแนนโหวต 0 คะแนน