ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/08/2016 legeslegmegvesztegethetetlenebb [hu] legeslegmegvesztegethetetlenebb การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 beszarok [hu] beszarok การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/08/2016 kenyérbolt [hu] kenyérbolt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 nagy asztal [hu] nagy asztal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 Détári Lajos [hu] Détári Lajos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 sóút [hu] sóút การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 rézbánya [hu] rézbánya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 diófás [hu] diófás การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 sárgaláz járvány [hu] sárgaláz járvány การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 Seder Gábor [hu] Seder Gábor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 köszi szépen [hu] köszi szépen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 Vaskohsziklás [hu] Vaskohsziklás การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 Borossebes [hu] Borossebes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 Apatelek [hu] Apatelek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 Pál Tamás [hu] Pál Tamás การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 értékhordozó [hu] értékhordozó การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 pártázatos [hu] pártázatos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 kösz szépen [hu] kösz szépen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 hirdetőtábla [hu] hirdetőtábla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 köszönés [hu] köszönés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 peszmeg [hu] peszmeg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 még egyszer [hu] még egyszer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 gyermekjóléti [hu] gyermekjóléti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 uránérc [hu] uránérc การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 szőlőmunka [hu] szőlőmunka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 törmelékkavics [hu] törmelékkavics การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 fatemplom [hu] fatemplom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2016 kihív [hu] kihív การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 táncolni [hu] táncolni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2016 turistákat [hu] turistákat การออกเสียง 0คะแนนโหวต