ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/11/2013 fauteuil crapaud [fr] การออกเสียง : fauteuil crapaud 0 โหวต
20/11/2013 aux articles [fr] การออกเสียง : aux articles 0 โหวต
20/11/2013 j'assemblais [fr] การออกเสียง : j'assemblais 0 โหวต
20/11/2013 j'exonérais [fr] การออกเสียง : j'exonérais 0 โหวต
20/11/2013 j'assemblerai [fr] การออกเสียง : j'assemblerai 0 โหวต
20/11/2013 reprendront [fr] การออกเสียง : reprendront 0 โหวต
20/11/2013 discal [fr] การออกเสียง : discal 0 โหวต
20/11/2013 campagnard [fr] การออกเสียง : campagnard 0 โหวต
20/11/2013 diamètre [fr] การออกเสียง : diamètre 0 โหวต
20/11/2013 appliquée [fr] การออกเสียง : appliquée 0 โหวต
20/11/2013 aigle [fr] การออกเสียง : aigle 0 โหวต
20/11/2013 j'ajouterai [fr] การออกเสียง : j'ajouterai 0 โหวต
20/11/2013 le rottweiler [fr] การออกเสียง : le rottweiler 0 โหวต
20/11/2013 canin [fr] การออกเสียง : canin 0 โหวต
20/11/2013 je suis cash [fr] การออกเสียง : je suis cash 0 โหวต
20/11/2013 colombe de la paix [fr] การออกเสียง : colombe de la paix 0 โหวต
20/11/2013 laissez-moi [fr] การออกเสียง : laissez-moi 0 โหวต
20/11/2013 gueuleton [fr] การออกเสียง : gueuleton 0 โหวต
20/11/2013 oiseau de passage [fr] การออกเสียง : oiseau de passage 0 โหวต
20/11/2013 canard boiteux [fr] การออกเสียง : canard boiteux 0 โหวต
20/11/2013 bâiller aux corneilles [fr] การออกเสียง : bâiller aux corneilles 0 โหวต
20/11/2013 lait de poule [fr] การออกเสียง : lait de poule 0 โหวต
20/11/2013 un pickpocket [fr] การออกเสียง : un pickpocket 0 โหวต
20/11/2013 le cinéma [fr] การออกเสียง : le cinéma 0 โหวต
20/11/2013 souhaitables [fr] การออกเสียง : souhaitables 0 โหวต
20/11/2013 la bijouterie [fr] การออกเสียง : la bijouterie -1 โหวต
18/11/2013 moins-values [fr] การออกเสียง : moins-values 0 โหวต
18/11/2013 Camus [fr] การออกเสียง : Camus 0 โหวต
15/11/2013 futuribles [fr] การออกเสียง : futuribles 0 โหวต
15/11/2013 mille deux cents [fr] การออกเสียง : mille deux cents 0 โหวต