ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/08/2017 George Maillard Kesslère [fr] การออกเสียงคำว่า George Maillard Kesslère คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2017 capilotade [fr] การออกเสียงคำว่า capilotade คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2017 priée de venir [fr] การออกเสียงคำว่า priée de venir คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2017 accaparer [fr] การออกเสียงคำว่า accaparer คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2017 besace [fr] การออกเสียงคำว่า besace คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2017 Chiroubles [fr] การออกเสียงคำว่า Chiroubles คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2017 Caroline Dufaÿs [fr] การออกเสียงคำว่า Caroline Dufaÿs คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2017 Raoul Vaneigem [fr] การออกเสียงคำว่า Raoul Vaneigem คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2017 lovelace [fr] การออกเสียงคำว่า lovelace คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2017 Charles Ratton [fr] การออกเสียงคำว่า Charles Ratton คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2017 Caroline Reboux [fr] การออกเสียงคำว่า Caroline Reboux คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2017 bouillon [fr] การออกเสียงคำว่า bouillon คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2017 tapageur [fr] การออกเสียงคำว่า tapageur คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2017 Canavaggia [fr] การออกเสียงคำว่า Canavaggia คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2017 contusionné [fr] การออกเสียงคำว่า contusionné คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2017 craqueler [fr] การออกเสียงคำว่า craqueler คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2017 purée ! [fr] การออกเสียงคำว่า purée ! คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2017 Ernest-Aimé Feydeau [fr] การออกเสียงคำว่า Ernest-Aimé Feydeau คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2017 la cueillette [fr] การออกเสียงคำว่า la cueillette คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2014 Duguay [fr] การออกเสียงคำว่า Duguay คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2014 Sluys [fr] การออกเสียงคำว่า Sluys คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2014 Quaregnon [fr] การออกเสียงคำว่า Quaregnon คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2014 guérit [fr] การออกเสียงคำว่า guérit คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2014 Caroline Méthot [fr] การออกเสียงคำว่า Caroline Méthot คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2014 Charcenne [fr] การออกเสียงคำว่า Charcenne คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2014 colonne Morris [fr] การออกเสียงคำว่า colonne Morris คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2014 prolonge [fr] การออกเสียงคำว่า prolonge คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/06/2014 réduirais [fr] การออกเสียงคำว่า réduirais คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2013 Cheval ailé [fr] การออกเสียงคำว่า Cheval ailé คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/11/2013 les pickpockets [fr] การออกเสียงคำว่า les pickpockets คะแนนโหวต 0 คะแนน