ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/12/2012 sociedade agrária [pt] การออกเสียงคำว่า sociedade agrária คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2012 José Eugênio Soares [pt] การออกเสียงคำว่า José Eugênio Soares คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2012 cebola roxa [pt] การออกเสียงคำว่า cebola roxa คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2012 dedo-de-moça [pt] การออกเสียงคำว่า dedo-de-moça คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2012 paraguaçu [pt] การออกเสียงคำว่า paraguaçu คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2012 labogeira [pt] การออกเสียงคำว่า labogeira คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2012 beltrano [pt] การออกเสียงคำว่า beltrano คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2012 taçuíra [pt] การออกเสียงคำว่า taçuíra คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2012 pão com ovo [pt] การออกเสียงคำว่า pão com ovo คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2012 retículo endoplasmático [pt] การออกเสียงคำว่า retículo endoplasmático คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2012 til [pt] การออกเสียงคำว่า til คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/12/2012 jazzístico [pt] การออกเสียงคำว่า jazzístico คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/12/2012 Moisés [pt] การออกเสียงคำว่า Moisés คะแนนโหวต 0 คะแนน