ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/12/2012 sociedade agrária [pt] sociedade agrária การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2012 José Eugênio Soares [pt] José Eugênio Soares การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2012 cebola roxa [pt] cebola roxa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2012 dedo-de-moça [pt] dedo-de-moça การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2012 paraguaçu [pt] paraguaçu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2012 labogeira [pt] labogeira การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2012 beltrano [pt] beltrano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2012 taçuíra [pt] taçuíra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2012 pão com ovo [pt] pão com ovo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2012 retículo endoplasmático [pt] retículo endoplasmático การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2012 til [pt] til การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2012 jazzístico [pt] jazzístico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2012 Moisés [pt] Moisés การออกเสียง 0คะแนนโหวต