ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/03/2015 hipertensión [es] hipertensión การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/03/2015 creatinina [es] creatinina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 Samuel Sánchez [es] Samuel Sánchez การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/08/2008 observación [es] observación การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/08/2008 decente [es] decente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 juicioso [es] juicioso การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/08/2008 análisis financiero [es] análisis financiero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 proyecto [es] proyecto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 incunable [es] incunable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 pequeño [es] pequeño การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/08/2008 hambriento [es] hambriento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/08/2008 divertido [es] divertido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2008 Republica Mexicana [es] Republica Mexicana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2008 invisible [es] invisible การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/08/2008 resonante [es] resonante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2008 sabroso [es] sabroso การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/08/2008 serio [es] serio การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/08/2008 Isaias [es] Isaias การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2008 puesta [es] puesta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2008 impar [es] impar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2008 blando [es] blando การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/08/2008 bueno [es] bueno การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/08/2008 incompetente [es] incompetente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2008 pintoresco [es] pintoresco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2008 llamativo [es] llamativo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2008 gente [es] gente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2008 lejano [es] lejano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2008 acostumbrados [es] acostumbrados การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2008 Moisés [es] Moisés การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/08/2008 Cristóbal Colón [es] Cristóbal Colón การออกเสียง 0คะแนนโหวต