ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/03/2015 hipertensión [es] การออกเสียงคำว่า hipertensión คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2015 creatinina [es] การออกเสียงคำว่า creatinina คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 Samuel Sánchez [es] การออกเสียงคำว่า Samuel Sánchez คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/08/2008 observación [es] การออกเสียงคำว่า observación คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/08/2008 decente [es] การออกเสียงคำว่า decente คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 juicioso [es] การออกเสียงคำว่า juicioso คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/08/2008 análisis financiero [es] การออกเสียงคำว่า análisis financiero คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 proyecto [es] การออกเสียงคำว่า proyecto คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 incunable [es] การออกเสียงคำว่า incunable คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 pequeño [es] การออกเสียงคำว่า pequeño คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/08/2008 hambriento [es] การออกเสียงคำว่า hambriento คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/08/2008 divertido [es] การออกเสียงคำว่า divertido คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2008 Republica Mexicana [es] การออกเสียงคำว่า Republica Mexicana คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2008 invisible [es] การออกเสียงคำว่า invisible คะแนนโหวต 1 คะแนน
13/08/2008 resonante [es] การออกเสียงคำว่า resonante คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2008 sabroso [es] การออกเสียงคำว่า sabroso คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/08/2008 serio [es] การออกเสียงคำว่า serio คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/08/2008 Isaias [es] การออกเสียงคำว่า Isaias คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2008 puesta [es] การออกเสียงคำว่า puesta คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2008 impar [es] การออกเสียงคำว่า impar คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2008 blando [es] การออกเสียงคำว่า blando คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/08/2008 bueno [es] การออกเสียงคำว่า bueno คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/08/2008 incompetente [es] การออกเสียงคำว่า incompetente คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2008 pintoresco [es] การออกเสียงคำว่า pintoresco คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2008 llamativo [es] การออกเสียงคำว่า llamativo คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2008 gente [es] การออกเสียงคำว่า gente คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2008 lejano [es] การออกเสียงคำว่า lejano คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2008 acostumbrados [es] การออกเสียงคำว่า acostumbrados คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2008 Moisés [es] การออกเสียงคำว่า Moisés คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/08/2008 Cristóbal Colón [es] การออกเสียงคำว่า Cristóbal Colón คะแนนโหวต 0 คะแนน