ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/01/2010 Cassia [pt] การออกเสียงคำว่า Cassia คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Carole [pt] การออกเสียงคำว่า Carole คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Carlota [pt] การออกเสียงคำว่า Carlota คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Constance [pt] การออกเสียงคำว่า Constance คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Cornelio [pt] การออกเสียงคำว่า Cornelio คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Clotilde [pt] การออกเสียงคำว่า Clotilde คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Corina [pt] การออกเสียงคำว่า Corina คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Cecile [pt] การออกเสียงคำว่า Cecile คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Cecília [pt] การออกเสียงคำว่า Cecília คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Celene [pt] การออกเสียงคำว่า Celene คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Celina [pt] การออกเสียงคำว่า Celina คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Cleuza [pt] การออกเสียงคำว่า Cleuza คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Cintia [pt] การออกเสียงคำว่า Cintia คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Clariana [pt] การออกเสียงคำว่า Clariana คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Clarissa [pt] การออกเสียงคำว่า Clarissa คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Cleonir [pt] การออกเสียงคำว่า Cleonir คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Cléo [pt] การออกเสียงคำว่า Cléo คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Caiã [pt] การออกเสียงคำว่า Caiã คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Cleonice [pt] การออกเสียงคำว่า Cleonice คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Caique [pt] การออกเสียงคำว่า Caique คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Cassio [pt] การออกเสียงคำว่า Cassio คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Caio [pt] การออกเสียงคำว่า Caio คะแนนโหวต -1 คะแนน
11/01/2010 Clésio [pt] การออกเสียงคำว่า Clésio คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Carmelo [pt] การออกเสียงคำว่า Carmelo คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Caim [pt] การออกเสียงคำว่า Caim คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Cid [pt] การออกเสียงคำว่า Cid คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Cécil [pt] การออกเสียงคำว่า Cécil คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Cirilo [pt] การออกเสียงคำว่า Cirilo คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Cirano [pt] การออกเสียงคำว่า Cirano คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/01/2010 Clície [pt] การออกเสียงคำว่า Clície คะแนนโหวต 0 คะแนน