ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/01/2010 nervos [pt] การออกเสียงคำว่า nervos คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 esquadrinhando [pt] การออกเสียงคำว่า esquadrinhando คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 interrompesse [pt] การออกเสียงคำว่า interrompesse คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 apalpou [pt] การออกเสียงคำว่า apalpou คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 tratou [pt] การออกเสียงคำว่า tratou คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 Erasístrato [pt] การออกเสียงคำว่า Erasístrato คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 pressione [pt] การออกเสียงคำว่า pressione คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 significamente [pt] การออกเสียงคำว่า significamente คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 desenhadas [pt] การออกเสียงคำว่า desenhadas คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 transportaram [pt] การออกเสียงคำว่า transportaram คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 seleções [pt] การออกเสียงคำว่า seleções คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 arredondadas [pt] การออกเสียงคำว่า arredondadas คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 úmeros [pt] การออกเสียงคำว่า úmeros คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 acariciaram [pt] การออกเสียงคำว่า acariciaram คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 postadas [pt] การออกเสียงคำว่า postadas คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 memorizando [pt] การออกเสียงคำว่า memorizando คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 distinguiram [pt] การออกเสียงคำว่า distinguiram คะแนนโหวต -1 คะแนน
09/01/2010 distraída [pt] การออกเสียงคำว่า distraída คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 pronunciava [pt] การออกเสียงคำว่า pronunciava คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 secundaristas [pt] การออกเสียงคำว่า secundaristas คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 travavam [pt] การออกเสียงคำว่า travavam คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 vesica [pt] การออกเสียงคำว่า vesica คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 imperceptível [pt] การออกเสียงคำว่า imperceptível คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 explicará [pt] การออกเสียงคำว่า explicará คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/01/2010 inundasse [pt] การออกเสียงคำว่า inundasse คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2010 Aryana [pt] การออกเสียงคำว่า Aryana คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2010 Aléssia [pt] การออกเสียงคำว่า Aléssia คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2010 Alberico [pt] การออกเสียงคำว่า Alberico คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2010 Abdala [pt] การออกเสียงคำว่า Abdala คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/01/2010 Alzira [pt] การออกเสียงคำว่า Alzira คะแนนโหวต 0 คะแนน