ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/01/2010 nervos [pt] nervos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 esquadrinhando [pt] esquadrinhando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 interrompesse [pt] interrompesse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 apalpou [pt] apalpou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 tratou [pt] tratou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 Erasístrato [pt] Erasístrato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 pressione [pt] pressione การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 significamente [pt] significamente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 desenhadas [pt] desenhadas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 transportaram [pt] transportaram การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 seleções [pt] seleções การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 arredondadas [pt] arredondadas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 úmeros [pt] úmeros การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 acariciaram [pt] acariciaram การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 postadas [pt] postadas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 memorizando [pt] memorizando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 distinguiram [pt] distinguiram การออกเสียง -1คะแนนโหวต
09/01/2010 distraída [pt] distraída การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 pronunciava [pt] pronunciava การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 secundaristas [pt] secundaristas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 travavam [pt] travavam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 vesica [pt] vesica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 imperceptível [pt] imperceptível การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 explicará [pt] explicará การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2010 inundasse [pt] inundasse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2010 Aryana [pt] Aryana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2010 Aléssia [pt] Aléssia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2010 Alberico [pt] Alberico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2010 Abdala [pt] Abdala การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2010 Alzira [pt] Alzira การออกเสียง 0คะแนนโหวต