ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
11/07/2011 saboreando-a [pt] การออกเสียงคำว่า saboreando-a คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/10/2009 tatilmente [pt] การออกเสียงคำว่า tatilmente คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/10/2009 tataravô [pt] การออกเสียงคำว่า tataravô คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 meninão [pt] การออกเสียงคำว่า meninão คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 meninada [pt] การออกเสียงคำว่า meninada คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 meningorragia [pt] การออกเสียงคำว่า meningorragia คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/10/2009 meningopatia [pt] การออกเสียงคำว่า meningopatia คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/10/2009 indício [pt] การออกเสียงคำว่า indício คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2009 unijugado [pt] การออกเสียงคำว่า unijugado คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2009 uniformitarianismo [pt] การออกเสียงคำว่า uniformitarianismo คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2009 unifoliolado [pt] การออกเสียงคำว่า unifoliolado คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2009 unifólio [pt] การออกเสียงคำว่า unifólio คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2009 unifloro [pt] การออกเสียงคำว่า unifloro คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2009 unicúspide [pt] การออกเสียงคำว่า unicúspide คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2009 unicorne [pt] การออกเสียงคำว่า unicorne คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/09/2009 unicaule [pt] การออกเสียงคำว่า unicaule คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2009 palengueiro [pt] การออกเสียงคำว่า palengueiro คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2009 palendrengue [pt] การออกเสียงคำว่า palendrengue คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2009 palência [pt] การออกเสียงคำว่า palência คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2009 palemonídeo [pt] การออกเสียงคำว่า palemonídeo คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2009 palejar [pt] การออกเสียงคำว่า palejar คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2009 palejante [pt] การออกเสียงคำว่า palejante คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2009 paleio [pt] การออกเสียงคำว่า paleio คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2009 paleiforme [pt] การออกเสียงคำว่า paleiforme คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2009 paleetinólogo [pt] การออกเสียงคำว่า paleetinólogo คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2009 paleetnológico [pt] การออกเสียงคำว่า paleetnológico คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2009 paleetinologia [pt] การออกเสียงคำว่า paleetinologia คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2009 paleártico [pt] การออกเสียงคำว่า paleártico คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2009 paleártica [pt] การออกเสียงคำว่า paleártica คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/09/2009 palear [pt] การออกเสียงคำว่า palear คะแนนโหวต 0 คะแนน