ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
11/07/2011 saboreando-a [pt] saboreando-a การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/10/2009 tatilmente [pt] tatilmente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/10/2009 tataravô [pt] tataravô การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 meninão [pt] meninão การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 meninada [pt] meninada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 meningorragia [pt] meningorragia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/10/2009 meningopatia [pt] meningopatia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/10/2009 indício [pt] indício การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2009 unijugado [pt] unijugado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2009 uniformitarianismo [pt] uniformitarianismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2009 unifoliolado [pt] unifoliolado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2009 unifólio [pt] unifólio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2009 unifloro [pt] unifloro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2009 unicúspide [pt] unicúspide การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2009 unicorne [pt] unicorne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/09/2009 unicaule [pt] unicaule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2009 palengueiro [pt] palengueiro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2009 palendrengue [pt] palendrengue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2009 palência [pt] palência การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2009 palemonídeo [pt] palemonídeo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2009 palejar [pt] palejar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2009 palejante [pt] palejante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2009 paleio [pt] paleio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2009 paleiforme [pt] paleiforme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2009 paleetinólogo [pt] paleetinólogo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2009 paleetnológico [pt] paleetnológico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2009 paleetinologia [pt] paleetinologia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2009 paleártico [pt] paleártico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2009 paleártica [pt] paleártica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2009 palear [pt] palear การออกเสียง 0คะแนนโหวต