ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/07/2011 saboreando-a [pt] การออกเสียงคำว่า saboreando-a คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 máquina de filmar [pt] การออกเสียงคำว่า máquina de filmar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 enceradora [pt] การออกเสียงคำว่า enceradora คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 máquina de lavar roupa [pt] การออกเสียงคำว่า máquina de lavar roupa คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 máquina de lavar louça [pt] การออกเสียงคำว่า máquina de lavar louça คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 secadora [pt] การออกเสียงคำว่า secadora คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 termoacumulador [pt] การออกเสียงคำว่า termoacumulador คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 salgueiros [pt] การออกเสียงคำว่า salgueiros คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 ar condicionado [pt] การออกเสียงคำว่า ar condicionado คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 humidificador [pt] การออกเสียงคำว่า humidificador คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 ferro de engomar [pt] การออกเสียงคำว่า ferro de engomar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 repensou [pt] การออกเสียงคำว่า repensou คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 chamuscou [pt] การออกเสียงคำว่า chamuscou คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 cerebrais [pt] การออกเสียงคำว่า cerebrais คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 aparentava [pt] การออกเสียงคำว่า aparentava คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 bonecas [pt] การออกเสียงคำว่า bonecas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 respiravam [pt] การออกเสียงคำว่า respiravam คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 danos [pt] การออกเสียงคำว่า danos คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 filtraram [pt] การออกเสียงคำว่า filtraram คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 fundiu [pt] การออกเสียงคำว่า fundiu คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 remendos [pt] การออกเสียงคำว่า remendos คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 transforma [pt] การออกเสียงคำว่า transforma คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 quadrada [pt] การออกเสียงคำว่า quadrada คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 Blu-ray [pt] การออกเสียงคำว่า Blu-ray คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 exasperada [pt] การออกเสียงคำว่า exasperada คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/01/2010 rendeu [pt] การออกเสียงคำว่า rendeu คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 aborreci [pt] การออกเสียงคำว่า aborreci คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 interrupções [pt] การออกเสียงคำว่า interrupções คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 desolados [pt] การออกเสียงคำว่า desolados คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/01/2010 retorceram [pt] การออกเสียงคำว่า retorceram คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด