ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/07/2011 saboreando-a [pt] saboreando-a การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 máquina de filmar [pt] máquina de filmar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 enceradora [pt] enceradora การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 máquina de lavar roupa [pt] máquina de lavar roupa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 máquina de lavar louça [pt] máquina de lavar louça การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 secadora [pt] secadora การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 termoacumulador [pt] termoacumulador การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 salgueiros [pt] salgueiros การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 ar condicionado [pt] ar condicionado การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 humidificador [pt] humidificador การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 ferro de engomar [pt] ferro de engomar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 repensou [pt] repensou การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 chamuscou [pt] chamuscou การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 cerebrais [pt] cerebrais การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 aparentava [pt] aparentava การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 bonecas [pt] bonecas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 respiravam [pt] respiravam การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 danos [pt] danos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 filtraram [pt] filtraram การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 fundiu [pt] fundiu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 remendos [pt] remendos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 transforma [pt] transforma การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 quadrada [pt] quadrada การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 Blu-ray [pt] Blu-ray การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 exasperada [pt] exasperada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/01/2010 rendeu [pt] rendeu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 aborreci [pt] aborreci การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 interrupções [pt] interrupções การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 desolados [pt] desolados การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/01/2010 retorceram [pt] retorceram การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด