ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
11/03/2009 thrilled [en] thrilled การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 outpace [en] outpace การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 Lead (towns) [en] Lead (towns) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 plea [en] plea การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 barley [en] barley การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 barely [en] barely การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 adventure [en] adventure การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/03/2009 riveting [en] riveting การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/03/2009 actinomyces [en] actinomyces การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/03/2009 hideous [en] hideous การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/03/2009 strategic [en] strategic การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/03/2009 strategy [en] strategy การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/03/2009 jejunely [en] jejunely การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2009 jejuneness [en] jejuneness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2009 hereon after [en] hereon after การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2009 weapon [en] weapon การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/03/2009 strategies [en] strategies การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/03/2009 heal [en] heal การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/03/2009 hale [en] hale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2009 inhaling [en] inhaling การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/03/2009 inhaled [en] inhaled การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/03/2009 Edwards Plateau [en] Edwards Plateau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2009 inhale [en] inhale การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/03/2009 rookie [en] rookie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2009 guest [en] guest การออกเสียง 6คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/03/2009 mild [en] mild การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/03/2009 strewn [en] strewn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2009 Huguenots [en] Huguenots การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2009 Ludwig Josef Johann Wittgenstein [en] Ludwig Josef Johann Wittgenstein การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2009 diphenhydramine [en] diphenhydramine การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด