ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/03/2009 thrilled [en] การออกเสียงคำว่า thrilled คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2009 outpace [en] การออกเสียงคำว่า outpace คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2009 Lead (towns) [en] การออกเสียงคำว่า Lead (towns) คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2009 plea [en] การออกเสียงคำว่า plea คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/03/2009 barley [en] การออกเสียงคำว่า barley คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/03/2009 barely [en] การออกเสียงคำว่า barely คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/03/2009 adventure [en] การออกเสียงคำว่า adventure คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2009 riveting [en] การออกเสียงคำว่า riveting คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/03/2009 actinomyces [en] การออกเสียงคำว่า actinomyces คะแนนโหวต 1 คะแนน
11/03/2009 hideous [en] การออกเสียงคำว่า hideous คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2009 strategic [en] การออกเสียงคำว่า strategic คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/03/2009 strategy [en] การออกเสียงคำว่า strategy คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2009 jejunely [en] การออกเสียงคำว่า jejunely คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2009 jejuneness [en] การออกเสียงคำว่า jejuneness คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2009 hereon after [en] การออกเสียงคำว่า hereon after คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2009 weapon [en] การออกเสียงคำว่า weapon คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2009 strategies [en] การออกเสียงคำว่า strategies คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2009 heal [en] การออกเสียงคำว่า heal คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2009 hale [en] การออกเสียงคำว่า hale คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2009 inhaling [en] การออกเสียงคำว่า inhaling คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2009 inhaled [en] การออกเสียงคำว่า inhaled คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2009 Edwards Plateau [en] การออกเสียงคำว่า Edwards Plateau คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2009 inhale [en] การออกเสียงคำว่า inhale คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2009 rookie [en] การออกเสียงคำว่า rookie คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2009 guest [en] การออกเสียงคำว่า guest คะแนนโหวต 9 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2009 mild [en] การออกเสียงคำว่า mild คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2009 strewn [en] การออกเสียงคำว่า strewn คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2009 Huguenots [en] การออกเสียงคำว่า Huguenots คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2009 Ludwig Josef Johann Wittgenstein [en] การออกเสียงคำว่า Ludwig Josef Johann Wittgenstein คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2009 diphenhydramine [en] การออกเสียงคำว่า diphenhydramine คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด