ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/03/2009 lutefisk [en] การออกเสียงคำว่า lutefisk คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/03/2009 Margarita [en] การออกเสียงคำว่า Margarita คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/03/2009 Philly cheese steak [en] การออกเสียงคำว่า Philly cheese steak คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/03/2009 cornbread [en] การออกเสียงคำว่า cornbread คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/03/2009 po' boy [en] การออกเสียงคำว่า po' boy คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/03/2009 cracklings [en] การออกเสียงคำว่า cracklings คะแนนโหวต -1 คะแนน
14/03/2009 Chili [en] การออกเสียงคำว่า Chili คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/03/2009 norther [en] การออกเสียงคำว่า norther คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/03/2009 wander [en] การออกเสียงคำว่า wander คะแนนโหวต 6 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/03/2009 treacly [en] การออกเสียงคำว่า treacly คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/03/2009 bin [en] การออกเสียงคำว่า bin คะแนนโหวต 2 คะแนน
12/03/2009 hallucinogen [en] การออกเสียงคำว่า hallucinogen คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/03/2009 epidemiologist [en] การออกเสียงคำว่า epidemiologist คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2009 parasitically [en] การออกเสียงคำว่า parasitically คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2009 parasitical [en] การออกเสียงคำว่า parasitical คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2009 parasitic [en] การออกเสียงคำว่า parasitic คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/03/2009 parasite [en] การออกเสียงคำว่า parasite คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2009 chlorenchyma [en] การออกเสียงคำว่า chlorenchyma คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2009 sclerenchyma [en] การออกเสียงคำว่า sclerenchyma คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2009 collenchyma [en] การออกเสียงคำว่า collenchyma คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2009 parenchyma [en] การออกเสียงคำว่า parenchyma คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2009 spearhead [en] การออกเสียงคำว่า spearhead คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/03/2009 incisive [en] การออกเสียงคำว่า incisive คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/03/2009 screws [en] การออกเสียงคำว่า screws คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2009 inhibition [en] การออกเสียงคำว่า inhibition คะแนนโหวต 2 คะแนน
12/03/2009 exhibition [en] การออกเสียงคำว่า exhibition คะแนนโหวต 8 คะแนน
12/03/2009 exhibit [en] การออกเสียงคำว่า exhibit คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/03/2009 quoit [en] การออกเสียงคำว่า quoit คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2009 sclereid [en] การออกเสียงคำว่า sclereid คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2009 tracheid [en] การออกเสียงคำว่า tracheid คะแนนโหวต 0 คะแนน