ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/03/2009 lutefisk [en] lutefisk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/03/2009 Margarita [en] Margarita การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/03/2009 Philly cheese steak [en] Philly cheese steak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/03/2009 cornbread [en] cornbread การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/03/2009 po' boy [en] po' boy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/03/2009 cracklings [en] cracklings การออกเสียง -1คะแนนโหวต
14/03/2009 Chili [en] Chili การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2009 norther [en] norther การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2009 wander [en] wander การออกเสียง 6คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/03/2009 treacly [en] treacly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2009 bin [en] bin การออกเสียง 2คะแนนโหวต
12/03/2009 hallucinogen [en] hallucinogen การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/03/2009 epidemiologist [en] epidemiologist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 parasitically [en] parasitically การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 parasitical [en] parasitical การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 parasitic [en] parasitic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 parasite [en] parasite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 chlorenchyma [en] chlorenchyma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 sclerenchyma [en] sclerenchyma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 collenchyma [en] collenchyma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 parenchyma [en] parenchyma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 spearhead [en] spearhead การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/03/2009 incisive [en] incisive การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/03/2009 screws [en] screws การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 inhibition [en] inhibition การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/03/2009 exhibition [en] exhibition การออกเสียง 7คะแนนโหวต
12/03/2009 exhibit [en] exhibit การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/03/2009 quoit [en] quoit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 sclereid [en] sclereid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/03/2009 tracheid [en] tracheid การออกเสียง 0คะแนนโหวต