ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/06/2009 Pass Christian [en] Pass Christian การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/06/2009 Gaston [en] Gaston การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/06/2009 D'Lo [en] D'Lo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2009 Bedford-Stuyvesant [en] Bedford-Stuyvesant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2009 Fredericksburg [en] Fredericksburg การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/06/2009 Belmont [en] Belmont การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/05/2009 Cuero [en] Cuero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/05/2009 San Marcos [en] San Marcos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/05/2009 Palacios [en] Palacios การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/05/2009 San Jacinto [en] San Jacinto การออกเสียง -1คะแนนโหวต
18/05/2009 San Antonio [en] San Antonio การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/05/2009 Chile [en] Chile การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/05/2009 Zaire [en] Zaire การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/05/2009 Juan [en] Juan การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/04/2009 Moët [en] Moët การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/04/2009 tack [en] tack การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/04/2009 skerrick [en] skerrick การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/04/2009 Yellowstone [en] Yellowstone การออกเสียง 3คะแนนโหวต
06/04/2009 Kotte [en] Kotte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/04/2009 mesh [en] mesh การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/04/2009 Ankara [en] Ankara การออกเสียง -1คะแนนโหวต
06/04/2009 Minsk [en] Minsk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/04/2009 southern [en] southern การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/04/2009 nice [en] nice การออกเสียง 11คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/04/2009 psychopathological [en] psychopathological การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/04/2009 Palau [en] Palau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/04/2009 Ho Chi Minh City [en] Ho Chi Minh City การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/04/2009 Mongolia [en] Mongolia การออกเสียง -1คะแนนโหวต
06/04/2009 Ulan Bator [en] Ulan Bator การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/04/2009 Brazzaville [en] Brazzaville การออกเสียง 0คะแนนโหวต