ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/06/2009 Pass Christian [en] การออกเสียงคำว่า Pass Christian คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/06/2009 Gaston [en] การออกเสียงคำว่า Gaston คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/06/2009 D'Lo [en] การออกเสียงคำว่า D'Lo คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2009 Bedford-Stuyvesant [en] การออกเสียงคำว่า Bedford-Stuyvesant คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2009 Fredericksburg [en] การออกเสียงคำว่า Fredericksburg คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/06/2009 Belmont [en] การออกเสียงคำว่า Belmont คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/05/2009 Cuero [en] การออกเสียงคำว่า Cuero คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/05/2009 San Marcos [en] การออกเสียงคำว่า San Marcos คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/05/2009 Palacios [en] การออกเสียงคำว่า Palacios คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/05/2009 San Jacinto [en] การออกเสียงคำว่า San Jacinto คะแนนโหวต -1 คะแนน
18/05/2009 San Antonio [en] การออกเสียงคำว่า San Antonio คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/05/2009 Chile [en] การออกเสียงคำว่า Chile คะแนนโหวต -1 คะแนน
15/05/2009 Zaire [en] การออกเสียงคำว่า Zaire คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2009 Juan [en] การออกเสียงคำว่า Juan คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/04/2009 Moët [en] การออกเสียงคำว่า Moët คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/04/2009 tack [en] การออกเสียงคำว่า tack คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/04/2009 skerrick [en] การออกเสียงคำว่า skerrick คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/04/2009 Yellowstone [en] การออกเสียงคำว่า Yellowstone คะแนนโหวต 3 คะแนน
06/04/2009 Kotte [en] การออกเสียงคำว่า Kotte คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/04/2009 mesh [en] การออกเสียงคำว่า mesh คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/04/2009 Ankara [en] การออกเสียงคำว่า Ankara คะแนนโหวต -1 คะแนน
06/04/2009 Minsk [en] การออกเสียงคำว่า Minsk คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/04/2009 southern [en] การออกเสียงคำว่า southern คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/04/2009 nice [en] การออกเสียงคำว่า nice คะแนนโหวต 12 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/04/2009 psychopathological [en] การออกเสียงคำว่า psychopathological คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/04/2009 Palau [en] การออกเสียงคำว่า Palau คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/04/2009 Ho Chi Minh City [en] การออกเสียงคำว่า Ho Chi Minh City คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/04/2009 Mongolia [en] การออกเสียงคำว่า Mongolia คะแนนโหวต -1 คะแนน
06/04/2009 Ulan Bator [en] การออกเสียงคำว่า Ulan Bator คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/04/2009 Brazzaville [en] การออกเสียงคำว่า Brazzaville คะแนนโหวต 0 คะแนน